Pedigree of CAP KENNEDY

Show :progeny | mareline | Add child
Choose generations: 4 5 6 7 8 9

(Holst Stamm 18B1)


CAP KENNEDY (CAP KENNEDY BOIS MARGOT) Details Details

HOLST

stallion 2004 grey 1.70m

lic: AES, SF


XX/OX rate: 41,02%

Inbreeding coefficient


CASSINI II Details Details

HOLST DE321210202094

1994 grey 1.73m

lic: HOLST, HANN, RHEIN, SI, SF, SWB


CAPITOL I Details Details

HOLST DE321210615475

1975 grey 1.69m

lic: HOLST


CAPITANO Details Details

HOLST 1968


FOLIA Details Details

HOLST 1969


WISMA Details Details

HOLST DE321210059284 Hauptstutbuch

1984 brown 1.73m


CALETTO II Details Details

HOLST 1978


PRISMA Details Details

HOLST 1978


KARINA VI Details Details

HOLST 210062095

1995 1.63m


CANTUS Details Details

HOLST DE321210128881

1981 grey 1.71m

lic: HOLST, RHEIN, BAVAR


CALETTO I Details Details

HOLST 1975

1.60m sj

MONOLINE Details Details

HOLST 1975


FELINA II Details Details

HOLST DE321210132191

1991 darkbrown 1.63m


ROMINO Details Details

HOLST 1979


ARLITA Details Details

HOLST 1986


Change? More information

ARLITA v. CAPITOL I u. KITTY v. SHERRY NETHERLAND XX u. ADRETTE v. HEILBUTT u. DORETTE v. MONARCH u. SCHELLE v. MEISTERLAEUFER II u. NARBONNE v. FIRLEFANZ u. JURA v. NENNDORF u. SELMA v. FAVORIT u. LUST v. SIEGMUND u. WACHTEL v. CICERO u. HERTHA v. YOUNG ETHELBERT u. ELLA v. HANNIBAL u. AHNE 1134 v. ALEX u. AHNE 746 v. YOUNG TURK u. AHNE 465 v. OWSTWICK u. AHNE 120 u. AHNE 14 u. AHNE 9