GALADAY XX

5 6 7 8 9

GALADAY XX Details Details

Mare 1927 Chestnut

xxSIR GALLAHAD III XX  Details Details

xx

1920 Brown

Lic.: xx


TEDDY XX  Details Details

xx

1913 Brown

Lic.: xx


AJAX XX  Details Details

xx 1901RONDEAU XX  Details Details

xx 1900PLUCKY LIEGE XX  Details Details

xx

1912 Brown


SPEARMINT XX  Details Details

xx 1903CONCERTINA XX  Details Details

xx 1896SUNSTEP XX  Details Details

xx

1916 Chestnut


SUNSTAR XX  Details Details

xx

1908 Brown

Lic.: xx


SUNDRIDGE XX  Details Details

xx 1898DORIS XX  Details Details

xx 1898ASCENSEUR XX  Details Details

xx

1911 Chestnut


EAGER XX  Details Details

xx 1894SKYSCRAPER XX  Details Details

xx 1900(TB-1n)
SKYSCRAPER XX v. AYRSHIRE XX
u. CHELANDRY XX v. GOLDFINCH XX
u. ILLUMINATA XX v. ROSICRUCIAN XX
u. PARAFFIN XX v. BLAIR ATHOL XX
u. PARADIGM XX v. PARAGONE XX
u. ELLEN HORNE XX v. REDSHANK XX
u. DELHI XX v. PLENIPOTENTIARY XX
u. PAWN JUNIOR XX v. WAXY XX
u. PAWN XX v. TRUMPATOR XX
u. PRUNELLA XX v. HIGHFLYER XX
u. PROMISE XX v. SNAP XX
u. JULIA XX v. BLANK XX
u. PARTNER MARE XX v. PARTNER XX
u. BONNY LASS XX v. BAY BOLTON XX
u. DARLEY ARABIAN MARE XX v. DARLEY ARABIAN
u. BYERLEY TURK MARE XX v. BYERLEY TURK
u. TAFFOLET BARB MARE XX v. TAFFOLET BARB XX
u. WHITE TURK MARE XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. TREGONWELLS NATURAL BARB MARE XX

1st mother: SUNSTEP XX (SUNSTAR XX X EAGER XX), xx, 1916

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: ASCENSEUR XX (EAGER XX X AYRSHIRE XX), xx, 1911

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: SKYSCRAPER XX (AYRSHIRE XX X GOLDFINCH XX), xx, 1900

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: CHELANDRY XX (GOLDFINCH XX X ROSICRUCIAN XX), xx, 1894

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.