BLASIUS XX

5 6 7 8 9

BLASIUS XX Details Details

Stallion 1934 Brown

xx

Lic.: xxAURELIUS XX  Details Details

xx

1923 Dark brown

Lic.: xx


PERGOLESE XX  Details Details

xx

1914 Brown

Lic.: xx


FESTINO XX  Details Details

xx 1902PERFECT LOVE XX  Details Details

xx 1901AUGUSTA CHARLOTTE XX  Details Details

xx

1915 Brown


FELS XX  Details Details

xx 1903ANMUT XX  Details Details

xx 1904BLAUE BLUME XX  Details Details

xx

1923 Brown


FELS XX  Details Details

xx

1903 Brown

Lic.: xx


HANNIBAL XX  Details Details

xx 1891FESTA XX  Details Details

xx 1893BLAUSTRUMPF XX  Details Details

xx

1905 Chestnut


SAPHIR XX  Details Details

xx 1894ST ALVERE XX  Details Details

xx 1883(TB-9h)
ST ALVERE XX v. HERMIT XX
u. ADELAIDE XX v. YOUNG MELBOURNE XX
u. TEDDINGTON MARE XX v. TEDDINGTON XX
u. MAID OF MASHAM XX v. DON JOHN XX
u. MISS LYDIA XX v. BELSHAZZAR XX
u. COMUS MARE XX v. COMUS XX
u. DELPINI MARE XX v. DELPINI XX
u. MISS MUSTON XX v. KING FERGUS XX
u. COLUMBINE XX v. ESPERSYKES XX
u. BABRAHAM BLANK MARE XX v. BABRAHAM BLANK XX
u. TIPSEY XX v. BOLTON STARLING XX
u. SWITCH XX v. LONSDALE BAY ARABIAN XX
u. CYPRUS ARABIAN MARE XX v. CYPRUS ARABIAN XX
u. SISTER TO SOREHEELS XX v. BASTO XX
u. SISTER ONE TO MIXBURY XX v. CURWEN'S BAY BARB XX
u. MARE OF CURWEN'S SPOT XX v. CURWENS OLD SPOT XX
u. MARE OF LOWTHER BARB XX v. WHITE LEGGED LOWTHER BARB XX
u. VINTNER'S MARE XX v. OLD VINTNER XX

1st mother: BLAUE BLUME XX (FELS XX X SAPHIR XX), xx, 1923

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: BLAUSTRUMPF XX (SAPHIR XX X HERMIT XX), xx, 1905

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: ST ALVERE XX (HERMIT XX X YOUNG MELBOURNE XX), xx, 1883

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: ADELAIDE XX (YOUNG MELBOURNE XX X TEDDINGTON XX), xx, 1866

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.