CYRIAN

5 6 7 8 9

CYRIAN Details Details

Stallion 1966 Chestnut

WESTF DE341410175666

Lic.: WESTFCYRUS  Details Details

WESTF DE341410151756

1956 Chestnut

Lic.: WESTF


CYKLON  Details Details

TRAK 276331310357143

1943 Chestnut

Lic.: TRAK


HELIKON  Details Details

TRAK 1936CYKLADE  Details Details

TRAK 1927DOMHUTTE  Details Details

HANN 315060446 Staatsprämie

1946 Chestnut


DOMINANT  Details Details

HANN 1940ALLERPOST  Details Details

HANN 1937DUETT  Details Details

WESTF 411468300

1958 Grey


DUELLANT  Details Details

HANN 276331310358643

1943 Chestnut 1.63m

Lic.: HANN


DOLMAN  Details Details

HANN 1933FORSTWEIHE  Details Details

HANN 1937DOLLARGEMSE  Details Details

HANN 315887053

1953


DOLLART  Details Details

HANN 1938FREMDENDAME  Details Details

HANN 1948(AMRUM, Hannover Stutenstamm 1190311, Schridde 242)
FREMDENDAME v. FREVLER
u. HOFDAME v. HANNO
u. NOTA v. NESTORIUS I
u. AMRUM v. AMTMANN
u. STUTE VON ISOLATOR v. ISOLATOR
u. STUTE VON FLORENTIN v. FLORENTIN
u. STUTE VON JEREMIAS v. JEREMIAS
u. STUTE VON Y. LANDESSOHN v. YOUNG LANDESSOHN

1st mother: DUETT (DUELLANT X DOLLART), WESTF, 1958

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: DOLLARGEMSE (DOLLART X FREVLER), HANN, 1953

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: FREMDENDAME (FREVLER X HANNO), HANN, 1948

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: HOFDAME (HANNO X NESTORIUS I), HANN, 1930

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.