×

CERBERUS XX

5 6 7 8 9

CERBERUS XX Details Details

Stallion 1802 Chestnut

xx

Lic.: xxGOHANNA XX  Details Details

xx

1790 Brown

Lic.: xx


MERCURY XX  Details Details

xx

1778 Chestnut

Lic.: xx


ECLIPSE XX  Details Details

xx 1764TARTAR MARE XX  Details Details

xx 1757DUNDAS HEROD MARE XX  Details Details

xx

1779


HEROD XX  Details Details

xx 1758MAIDEN XX  Details Details

xx 1770HEROD MARE XX  Details Details

xx

1780 Brown


HEROD XX  Details Details

xx

1758 Brown

Lic.: xx


TARTAR XX  Details Details

xx 1743CYPRON XX  Details Details

xx 1750DESDEMONA XX  Details Details

xx

1770 Grey


MARSKE XX  Details Details

xx 1750YOUNG HAG XX  Details Details

xx 1761(TB-5)
YOUNG HAG XX v. SKIM XX
u. HAG XX v. CRAB XX
u. EBONY XX v. FLYING CHILDERS XX
u. OLD EBONY XX v. BASTO XX
u. THE MASSEY MARE XX v. MASSEYS BLACK BARB XX

1st mother: HEROD MARE XX (HEROD XX X MARSKE XX), xx, 1780

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: DESDEMONA XX (MARSKE XX X SKIM XX), xx, 1770

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: YOUNG HAG XX (SKIM XX X CRAB XX), xx, 1761

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: HAG XX (CRAB XX X FLYING CHILDERS XX), xx, 1744

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.