ZYTANA

5 6 7 8 9

ZYTANA Details Details

Mare 1981 Brown 1.70m

KWPN 528003198104679 prest Stb.

L3T1 (USA) / Med (UK)SULTAN  Details Details

KWPN 279 keur

1976 Brown 1.76m

Lic.: KWPN


MARINIER  Details Details

SF 134 Stb.

1971 Brown 1.68m

Lic.: SF, KWPN


JURISTE  Details Details

SF 1953BIENVENUE  Details Details

SF 1967NIREINA  Details Details

KWPN 11484 prest pref ster

1972 Brown 1.67m


JOOST  Details Details

HOLST 1968IREINA  Details Details

KWPN 1967ITASKE  Details Details

KWPN 618 prest sport(dr) ster

1967 Brown 1.61m

L3T1 (USA) / Med (UK)

APALATIN  Details Details

SF 205Sprt pref

1959 Brown 1.67m

Lic.: SF, KWPN


FRA DIAVOLO XX  Details Details

xx 1938ECUME  Details Details

SF 1948EXTASE  Details Details

Sgldt 31072

1963


B  Details Details

Sgldt 1960CONNY  Details Details

Sgldt 1961(fokfamilie 1985)
CONNY v. ANTON
u. UMERALDA v. HURSTWOOD VICEROY
u. ANCIE v. EDELMAN
u. KWIERA v. EBERT
u. CUMINA v. FURORE
u. IRMINA v. DIPLOMAAT
u. URANIA v. CICERO II
u. LEURENA v. FREISCHUTZ
u. NETHALIA II v. REMUS
u. NETHALIA v. ZAMPA
u. EISENFEST v. EDO

1st mother: ITASKE (APALATIN X B), KWPN, 1967

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: EXTASE (B X ANTON), Sgldt, 1963

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: CONNY (ANTON X HURSTWOOD VICEROY), Sgldt, 1961

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: UMERALDA (HURSTWOOD VICEROY X EDELMAN), Sgldt, 1955

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.