×

GORGECHATUM XX

5 6 7 8 9

GORGECHATUM XX Details Details

Stallion 1963 Dark brown 1.63m

xx

Lic.: SFDELIRIUM XX  Details Details

xx

1945 Chestnut

Lic.: xx


PANORAMA XX  Details Details

xx

1936 Chestnut

Lic.: xx


SIR COSMO XX  Details Details

xx 1926HAPPY CLIMAX XX  Details Details

xx 1921PASSED OUT XX  Details Details

xx

1935


SOLARIO XX  Details Details

xx 1922AMBROSIA XX  Details Details

xx 1929HIGHLEA XX  Details Details

xx

1949 Dark brown


HIGH PROFIT XX  Details Details

xx

1941

Lic.: xx


HYPERION XX  Details Details

xx 1930PENNYCOMEQUICK XX  Details Details

xx 1926CARNALEA XX  Details Details

xx

1932


SUN YAT SEN XX  Details Details

xx 1923DIAMOND HILL XX  Details Details

xx 1927(TB-14a)
DIAMOND HILL XX v. SPION KOP XX
u. ASTRAEA XX v. SUNSTAR XX
u. SCOTCH GIFT XX v. SYMINGTON XX
u. MAUND XX v. TARPORLEY XX
u. IANTHE XX v. THE MISER XX
u. DEVONSHIRE LASS XX v. HAMPTON XX
u. HIPPODROME XX v. OXFORD XX
u. HIPPODAMIA XX v. PELION XX
u. SLANDER XX v. PANTALOON XX
u. PASQUINADE XX v. CAMEL XX
u. BANTER XX v. MASTER HENRY XX
u. BOADICEA XX v. ALEXANDER XX
u. BRUNETTE XX v. AMARANTHUS XX
u. MAYFLY XX v. MATCHEM XX
u. STARLING MARE XX v. ANCASTER STARLING XX
u. YOUNG LOOK AT ME LADS XX v. ANCASTER GRASSHOPPER XX
u. LOOK AT ME LADS XX v. NEWTON BAY ARABIAN OX
u. YOUNG LADY MARE XX v. OLD PERT XX
u. OLD LADY MARE XX v. ST MARTIN XX
u. OLDFIELD MARE XX v. HALES TURK XX

1st mother: HIGHLEA XX (HIGH PROFIT XX X SUN YAT SEN XX), xx, 1949

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: CARNALEA XX (SUN YAT SEN XX X SPION KOP XX), xx, 1932

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: DIAMOND HILL XX (SPION KOP XX X SUNSTAR XX), xx, 1927

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: ASTRAEA XX (SUNSTAR XX X SYMINGTON XX), xx, 1921

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.