DARDELLA JL

5 6 7 8 9

DARDELLA JL Details Details

Mare 2012 Dark brown 1.67m

SWB 752004041201918 WFFS-free

L1T1 (USA) / Nov (UK)SIR DONNERHALL II OLD  Details Details

OLDBG DE433330319806

2006 Brown 1.71m

Lic.: RHEIN, OLDBG, SATHU, SWB

Grand Prix dr.

SANDRO HIT  Details Details

OLDBG DE333330471993

1993 Black 1.72m

Lic.: ZfdP, HANN, OLDBG, SWB, RHEIN, SF, WESTF

L3T2 (USA) / Adv.m. (UK)

SANDRO SONG  Details Details

OLDBG 1988

L6 (USA) / 4'3'' (UK) (1.30m sj.)

LORETTA  Details Details

OLDBG 1987CONTENANCE D  Details Details

OLDBG 276333339111695 Elite Staatsprämie

1995 Chestnut


DONNERHALL  Details Details

OLDBG 1981

Grand Prix dr.

CONTENANCE II  Details Details

HOLST 1991TIMOTELLA JL  Details Details

SWB 27305 Stb.

1998 Dark brown 1.60m

L2 (USA) / 3'3'' (UK) (1.00m sj.)

TROFE  Details Details

SWB 703

1982 Chestnut 1.64m

Lic.: SWB

L3T2 (USA) / Adv.m. (UK)

INDUS  Details Details

SWB 1972

PSG/Inter I

FLABOLA  Details Details

SWB 1975ELLA  Details Details

SWB 16450 Elite Stb.

1981 Dark brown 1.58m


LAMBERT  Details Details

SWB 1975

L4T1 (USA) / Adv.m. (UK)

SPINDA  Details Details

SWB 1975(SWB F.2)
SPINDA v. GALANT
u. DIADEM v. LYRHANGA XX
u. DIANA v. MAGNAT
u. DOROTHEA v. HERISTAL
u. DIANA v. LARGO
u. DINA v. ALTHOF
u. SPINDA v. SCHWABENSTREICH
u. KADMEIA v. KHEDIVE
u. KLARATA v. KINOS
u. NOSTENA v. NOSTER
u. STUTE VON VOGEL II v. VOGEL II
u. STUTE VON WARDERMARSKE XX v. WARDERMARSKE XX
u. STUTE VON Y. BORADIL v. YOUNG BORADIL
u. STUTE VON TORRALDO v. TORRALDO

1st mother: TIMOTELLA JL (TROFE X LAMBERT), SWB, 1998

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: ELLA (LAMBERT X GALANT), SWB, 1981

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: SPINDA (GALANT X LYRHANGA XX), SWB, 1975

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: DIADEM (LYRHANGA XX X MAGNAT), SWB, 1964

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.