MISS COVENTRY XX

5 6 7 8 9

MISS COVENTRY XX Details Details

Mare 1943

xxMIEUXCE XX  Details Details

xx

1933 Brown

Lic.: xx


MASSINE XX  Details Details

xx

1920 Brown

Lic.: xx


CONSOLS XX  Details Details

xx 1908MAURI XX  Details Details

xx 1909L'OLIVETE XX  Details Details

xx

1925 Chestnut


OPOTT XX  Details Details

xx 1910JONICOLE XX  Details Details

xx 1920COVENTRY BELLE XX  Details Details

xx

1938


HYPERION XX  Details Details

xx

1930 Chestnut 1.56m

Lic.: xx


GAINSBOROUGH XX  Details Details

xx 1915SELENE XX  Details Details

xx 1919CARPET SLIPPER XX  Details Details

xx

1930 Brown


PHALARIS XX  Details Details

xx 1913SIMON'S SHOES XX  Details Details

xx 1914(TB-5)
SIMON'S SHOES XX v. SIMON SQUARE XX
u. GOODY TWO-SHOES XX v. ISINGLASS XX
u. SANDAL XX v. KISBER XX
u. SHOESTRING XX v. KNIGHT OF THE GARTER XX
u. BOWSTRING XX v. TOM BOWLINE XX
u. TOXOPHILITE MARE XX v. TOXOPHILITE XX
u. MELBOURNE MARE XX v. MELBOURNE XX
u. MISS WHIP XX v. THE PROVOST XX
u. MISS WHIP XX v. JERRY XX
u. GEORGIANA XX v. WOFUL XX
u. SHEPHERDESS XX v. SHUTTLE XX
u. BUZZARD MARE XX v. BUZZARD XX
u. ANN OF THE FOREST XX v. KING FERGUS XX
u. MISS WEST XX v. MATCHEM XX
u. REGULUS MARE XX v. REGULUS XX
u. YOUNG EBONY XX v. CRAB XX
u. EBONY XX v. FLYING CHILDERS XX
u. OLD EBONY XX v. BASTO XX
u. THE MASSEY MARE XX v. MASSEYS BLACK BARB XX

1st mother: COVENTRY BELLE XX (HYPERION XX X PHALARIS XX), xx, 1938

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: CARPET SLIPPER XX (PHALARIS XX X SIMON SQUARE XX), xx, 1930

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: SIMON'S SHOES XX (SIMON SQUARE XX X ISINGLASS XX), xx, 1914

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: GOODY TWO-SHOES XX (ISINGLASS XX X KISBER XX), xx, 1899

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.