ANGELIKA HERO Z

5 6 7 8 9

ANGELIKA HERO Z Details Details

Mare 2012 Chestnut

ZANG 056015Z55853412

L7 (USA) / 4'5'' (UK) (1.35m sj.) FEI: 105QU37AGANIX DU SEIGNEUR  Details Details

SBS 056007000A40713

2006 Chestnut 1.69m

Lic.: ZANG, AES

1.60m sj

OGANO SITTE  Details Details

SBS 056007000O32608

1998 Chestnut 1.73m

Lic.: OS, SBS, SF, ZVCH, CHS, HANN, HOLST

1.60m sj

DARCO  Details Details

BWP 1980

1.60m sj

IALTA SITTE  Details Details

SBS 1992

1.60m sj

CADIX DU SEIGNEUR Z  Details Details

ZANG 056015Z55573702

2002 Chestnut


CHELLANO Z  Details Details

HOLST 1995

1.60m sj

ATLANTA SITTE Z  Details Details

ZANG 1995BALUKA HERO  Details Details

HOLST DE421000410802

2002 Dark brown 1.64m


CARTHAGO  Details Details

HOLST 276321210021987

1987 Grey 1.71m

Lic.: RHEIN, SF, HOLST, ZANG

1.60m sj

CAPITOL I  Details Details

HOLST 1975PERRA  Details Details

HOLST 1978ULIKA  Details Details

HOLST DE321210076482 Hauptstutbuch

1982 Brown 1.63m

1.60m sj

CALETTO II  Details Details

HOLST 1978FANGELIKA  Details Details

HOLST 1969(Holst Stamm 162)
FANGELIKA v. CONSUL
u. RINDE v. GALAPETER I
u. KORA v. FALK
u. DEFLORA v. LOSSBERG I
u. INA v. NUBIER
u. NELKE v. LOKI
u. HERTHA v. TIZIAN
u. BETTY v. LOHENGRIN
u. RUTH v. IBIKUS
u. AMICA v. OTTO
u. EVULSION v. BRILLANT
u. AHNE 1398 v. FRITZ
u. AHNE 511 v. GODOLPHIN
u. AHNE 220 v. KRONI

1st mother: BALUKA HERO (CARTHAGO X CALETTO II), HOLST, 2002

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: ULIKA (CALETTO II X CONSUL), HOLST, 1982

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: FANGELIKA (CONSUL X GALAPETER I), HOLST, 1969

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: RINDE (GALAPETER I X FALK), HOLST, 1957

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.