×

CLARINDA XX

5 6 7 8 9

CLARINDA XX Details Details

Mare 1846

xxSIR HERCULES XX  Details Details

xx

1826 Black

Lic.: xx


WHALEBONE XX  Details Details

xx

1807 Brown

Lic.: xx


WAXY XX  Details Details

xx 1790PENELOPE XX  Details Details

xx 1798PERI XX  Details Details

xx

1822


WANDERER XX  Details Details

xx 1811THALESTRIS XX  Details Details

xx 1809MUSTARD XX  Details Details

xx

1836


PHILIP I XX  Details Details

xx

1828 Chestnut

Lic.: xx


LANGAR XX  Details Details

xx 1817QUEENSBERRY MARE XX  Details Details

xx 1818VINEGAR XX  Details Details

xx

1832


PICTON XX  Details Details

xx 1819WIRE XX  Details Details

xx 1811(TB-1o)
WIRE XX v. WAXY XX
u. PENELOPE XX v. TRUMPATOR XX
u. PRUNELLA XX v. HIGHFLYER XX
u. PROMISE XX v. SNAP XX
u. JULIA XX v. BLANK XX
u. PARTNER MARE XX v. PARTNER XX
u. BONNY LASS XX v. BAY BOLTON XX
u. DARLEY ARABIAN MARE XX v. DARLEY ARABIAN
u. BYERLEY TURK MARE XX v. BYERLEY TURK
u. TAFFOLET BARB MARE XX v. TAFFOLET BARB XX
u. WHITE TURK MARE XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. TREGONWELLS NATURAL BARB MARE XX

1st mother: MUSTARD XX (PHILIP I XX X PICTON XX), xx, 1836

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: VINEGAR XX (PICTON XX X WAXY XX), xx, 1832

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: WIRE XX (WAXY XX X TRUMPATOR XX), xx, 1811

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: PENELOPE XX (TRUMPATOR XX X HIGHFLYER XX), xx, 1798

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.