FELTONA XX

5 6 7 8 9

FELTONA XX Details Details

Mare 1819 Dark brown

xxXYZ XX  Details Details

xx

1808

Lic.: xx


HAPHAZARD XX  Details Details

xx

1797 Dark brown

Lic.: xx


SIR PETER XX  Details Details

xx 1784MISS HERVEY XX  Details Details

xx 1775SPADILLE MARE XX  Details Details

xx

1793 Brown


SPADILLE XX  Details Details

xx 1784SYLVIA XX  Details Details

xx 1783JANETTA XX  Details Details

xx

1803 Brown


BENINGBROUGH XX  Details Details

xx

1791 Brown

Lic.: xx


KING FERGUS XX  Details Details

xx 1775FENWICKS HEROD MARE XX  Details Details

xx 1780DRONE MARE XX  Details Details

xx

1797 Brown


DRONE XX  Details Details

xx 1777CONTESSINA XX  Details Details

xx 1787(TB-19)
CONTESSINA XX v. YOUNG MARSKE XX
u. TUBEROSE XX v. HEROD XX
u. GREY STARLING XX v. BOLTON STARLING XX
u. COUGHING POLLY XX v. BARTLET CHILDERS XX
u. SISTER TO THUNDERBOLT XX v. WOODS COUNSELLOR XX
u. SNAKE MARE XX v. SNAKE XX
u. LUGGS MARE XX v. LUGGS XX
u. DAVILL'S WOODCOCK MARE XX v. DAVILLS WOODCOCK

1st mother: JANETTA XX (BENINGBROUGH XX X DRONE XX), xx, 1803

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: DRONE MARE XX (DRONE XX X YOUNG MARSKE XX), xx, 1797

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: CONTESSINA XX (YOUNG MARSKE XX X HEROD XX), xx, 1787

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: TUBEROSE XX (HEROD XX X BOLTON STARLING XX), xx, 1772

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.