×

MATELDA XX

5 6 7 8 9

MATELDA XX Details Details

Mare 1947 Brown

xxDANTE XX  Details Details

xx

1942 Dark brown

Lic.: xx


NEARCO XX  Details Details

xx

1935 Bay 1.64m

Lic.: xx


PHAROS XX  Details Details

xx 1920NOGARA XX  Details Details

xx 1928ROSY LEGEND XX  Details Details

xx

1931 Dark brown


DARK LEGEND XX  Details Details

xx 1914ROSY CHEEKS XX  Details Details

xx 1919FAIRLY HOT XX  Details Details

xx

1939 Brown


SOLARIO XX  Details Details

xx

1922 Brown

Lic.: xx


GAINSBOROUGH XX  Details Details

xx 1915SUN WORSHIP XX  Details Details

xx 1912FAIR COP XX  Details Details

xx

1933 Brown


FAIRWAY XX  Details Details

xx 1925POPINGAOL XX  Details Details

xx 1913(TB-1n)
POPINGAOL XX v. DARK RONALD XX
u. POPINJAY XX v. ST. FRUSQUIN XX
u. CHELANDRY XX v. GOLDFINCH XX
u. ILLUMINATA XX v. ROSICRUCIAN XX
u. PARAFFIN XX v. BLAIR ATHOL XX
u. PARADIGM XX v. PARAGONE XX
u. ELLEN HORNE XX v. REDSHANK XX
u. DELHI XX v. PLENIPOTENTIARY XX
u. PAWN JUNIOR XX v. WAXY XX
u. PAWN XX v. TRUMPATOR XX
u. PRUNELLA XX v. HIGHFLYER XX
u. PROMISE XX v. SNAP XX
u. JULIA XX v. BLANK XX
u. PARTNER MARE XX v. PARTNER XX
u. BONNY LASS XX v. BAY BOLTON XX
u. DARLEY ARABIAN MARE XX v. DARLEY ARABIAN
u. BYERLEY TURK MARE XX v. BYERLEY TURK
u. TAFFOLET BARB MARE XX v. TAFFOLET BARB XX
u. WHITE TURK MARE XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. TREGONWELLS NATURAL BARB MARE XX

1st mother: FAIRLY HOT XX (SOLARIO XX X FAIRWAY XX), xx, 1939

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: FAIR COP XX (FAIRWAY XX X DARK RONALD XX), xx, 1933

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: POPINGAOL XX (DARK RONALD XX X ST. FRUSQUIN XX), xx, 1913

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: POPINJAY XX (ST. FRUSQUIN XX X GOLDFINCH XX), xx, 1905

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.