FUFU Z

5 6 7 8 9

FUFU Z Details Details

Stallion 2014 Brown

ZANG 056015Z55526714FERNANDO-H  Details Details

KWPN 528003201000714 aangew.verr.ond.

2010 Dark brown 1.71m

Lic.: ZANG

1.50m sj

CALVINO Z  Details Details

ZANG 056015Z037897 aangew.verr.ond.

1997 Grey 1.68m

Lic.: ZANG


CALVIN Z  Details Details

HOLST 1985

1.40m sj

EASANETTE  Details Details

KWPN 1986AMARA  Details Details

KWPN 528003200503778 ster voorl.keur

2005 Brown 1.63m


NO LIMIT  Details Details

KWPN 1995

1.60m sj

JOMARA  Details Details

KWPN 1991ZANZILLA  Details Details

KWPN 528003200401538 IBOP(spr) Elite prok

2004 Brown 1.62m


CASANTOS  Details Details

NRPS 20074200 Stb.

2000 Grey 1.68m

Lic.: NRPS, SI-UNIRE, KWPN

1.45m sj

CANTOS  Details Details

NRPS 1996

1.60m sj

CASSIMA  Details Details

NRPS 1996

L6 (USA) / 4'3'' (UK) (1.30m sj.)

LIESKE  Details Details

KWPN 9312160 Stb.

1993 Grey 1.58m


LORD LIBERTY  Details Details

HOLST 1985

L7 (USA) / 4'5'' (UK) (1.35m sj.)

HALICIA  Details Details

KWPN 1989(Merrielijn 90, fokfamilie 413)
HALICIA v. JULIO MARINER XX
u. ZENIA v. GOLDSCHLAGER Z
u. PYTHON v. GRAND EMPEREUR XX
u. LADYLIKE v. MILLERS GREY XX
u. ZITA v. SOCRATES
u. THILLY v. DOMINANT
u. IMBONA v. DIEDRICH
u. EBOMONA v. TRUDOLFSZOON
u. VODETTA I

1st mother: ZANZILLA (CASANTOS X LORD LIBERTY), KWPN, 2004

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: LIESKE (LORD LIBERTY X JULIO MARINER XX), KWPN, 1993

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: HALICIA (JULIO MARINER XX X GOLDSCHLAGER Z), KWPN, 1989

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: ZENIA (GOLDSCHLAGER Z X GRAND EMPEREUR XX), KWPN, 1981

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.