Become HT Member

LORGUS I

Stallion 1945 Grey 1.65 m 
HOLST DE321210354545 
Lic.: HOLST
HOLST DE321210285230 
1930 Grey 1.60 m 
Lic.: HOLST
HOLST DE321210262219 
1919 Chestnut 1.63 m 
Lic.: HOLST
HOLST  1909
HOLST  1910
THEA 
HOLST DE321211190725 
1925 Grey  
HOLST  1920
HOLST  1915
HOLST DE321210219441 Hauptstutbuch
1941   
HOLST DE321210297634 
1934 Chestnut 1.66 m 
Lic.: HOLST
HOLST  1914
HOLST  1919
HOLST DE321210227203 Hauptstutbuch
1935 Grey 1.65 m 
HOLST  1927
HOLST  1928
Holst Stamm 776
ENERGIE v. MACKENSEN
u. OLGA v. WAHNFRIED
u. KLEOPATRA v. RAJAH
u. ENERGIE v. LANDGRAF
u. ARCONA v. CICERO

Best offspring

Dam line

FirstMare: THETIS (FANAL X NENNDORF), HOLST , 1941
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1945
LORENZO I
StallionHOLST
1948
LORENZO I
StallionHOLST
1953
MATADOR
StallionHOLST
1958
HERRSCHER
MareHOLST
Hauptstutbuch
SecondMare: MACHTIGE (NENNDORF X MACKENSEN), HOLST , 1935
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1941
FANAL
MareHOLST
Hauptstutbuch
1945
FANAL
StallionHOLST
1947
INCZYDENT
MareHOLST
Hauptstutbuch
1949
HEIMATDICHTER
StallionHOLST
ThirdMare: ENERGIE (MACKENSEN X WAHNFRIED), HOLST , 1928
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1935
NENNDORF
MareHOLST
Hauptstutbuch
FourthMare: OLGA (WAHNFRIED X RAJAH), HOLST , 1915
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1922
ELEGANT
MareHOLST
1924
ELEGANT
MareHOLST
1926
TOBIAS
MareHOLST
1927
MACKENSEN
MareHOLST
1928
MACKENSEN
MareHOLST
1930
MACKENSEN
MareHOLST
1932
FAVORIT
MareHOLST
Snow
Snow
Snow
Snow