DAKOTA

5 6 7 8 9

DAKOTA Details Details

Mare 2008 Dark brown

KWPN 528003200807650 VBTANGO  Details Details

KWPN 528003200000995 Stb.

2000 Chestnut 1.72m

Lic.: KWPN

Grand Prix dr.

JAZZ  Details Details

KWPN 528003199106398 Stb. pref

1991 Chestnut 1.73m

Lic.: SWB, KWPN, SF, RHEIN, OLDBG, HANN, BAVAR

Grand Prix dr.

COCKTAIL  Details Details

KWPN 1984

Grand Prix dr.

CHARMANTE  Details Details

KWPN 1984O.BERTJE  Details Details

KWPN 528003199601651 pref keur prest

1996 Chestnut 1.68m


CONTANGO  Details Details

OLDBG 1988

Grand Prix dr.

CORDOLA  Details Details

KWPN 1984LIGHTNING  Details Details

KWPN 934146 Elite sport(dr)

1993 Brown 1.65m

L3T1 (USA) / Med (UK)

WOLFGANG  Details Details

KWPN 528003198007177 keur

1980 Brown 1.65m

Lic.: KWPN


FARN  Details Details

HOLST 1959JOLANDA  Details Details

KWPN 1968ZYTANA  Details Details

KWPN 528003198104679 prest Stb.

1981 Brown 1.70m

L3T1 (USA) / Med (UK)

SULTAN  Details Details

KWPN 1976ITASKE  Details Details

KWPN 1967

L3T1 (USA) / Med (UK)

(fokfamilie 1985)
ITASKE v. APALATIN
u. EXTASE v. B
u. CONNY v. ANTON
u. UMERALDA v. HURSTWOOD VICEROY
u. ANCIE v. EDELMAN
u. KWIERA v. EBERT
u. CUMINA v. FURORE
u. IRMINA v. DIPLOMAAT
u. URANIA v. CICERO II
u. LEURENA v. FREISCHUTZ
u. NETHALIA II v. REMUS
u. NETHALIA v. ZAMPA
u. EISENFEST v. EDO

1st mother: LIGHTNING (WOLFGANG X SULTAN), KWPN, 1993

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: ZYTANA (SULTAN X APALATIN), KWPN, 1981

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: ITASKE (APALATIN X B), KWPN, 1967

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: EXTASE (B X ANTON), Sgldt, 1963

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.