QUIDAM DE VIDO

5 6 7 8 9

QUIDAM DE VIDO Details Details

Gelding 2008 Brown

HOLST 276421000161708

L7 (USA) / 4'5'' (UK) (1.35m sj.) FEI: 104FA54BREEDER: ZG THOMSEN WILH. U. DIET., HASELUND (GER)

QUO VADOS I  Details Details

WESTF 276341411597998

1998 Brown 1.69m

Lic.: WESTF, HOLST, OS


QUIDAM DE REVEL  Details Details

SF 25000182604507R Stb.

1982 Brown 1.68m

Lic.: SI-UNIRE, SWB, KWPN, ZANG, BWP, SF, HANN, HOLST

1.60m sj

JALISCO B  Details Details

SF 1975

1.60m sj

DIRKA  Details Details

SF 1969

1.60m sj

UNDINE VII  Details Details

HOLST DE321210082282

1982 Dark brown 1.72m

1.60m sj

CALETTO II  Details Details

HOLST 1978GOSTE  Details Details

HOLST 1970URENA  Details Details

HOLST DE421000168004

2004 Brown 1.68m


LANDOS  Details Details

HOLST DE321210025389

1989 Brown 1.71m

Lic.: HOLST, BAVAR

1.40m sj

LORD  Details Details

HOLST 1967

1.40m sj, CIC1*

UTA V  Details Details

HOLST 1982PRINZESS I  Details Details

HOLST DE421000061900

2000 Brown 1.64m


CARVALLO BB  Details Details

HOLST 1995

1.60m sj

GANIMEDE  Details Details

HOLST 1992(Holst Stamm 1336)
GANIMEDE v. GRUNDYMAN XX
u. INDOSA v. FLAMBERG
u. RAGUSA v. ALABASTER XX
u. KLARA v. GAUGRAF
u. BIRGITT v. LOCKVOGEL
u. MARGOT v. MIRZA
u. IRRWISCH v. NORDWIND
u. LORELEI v. BOTHO
u. VERWANDTE v. MILON
u. PFLAUME v. STRUENSEE
u. LEDA v. MULATTE
u. AHNE 3026

1st mother: URENA (LANDOS X CARVALLO BB), HOLST, 2004

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: PRINZESS I (CARVALLO BB X GRUNDYMAN XX), HOLST, 2000

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: GANIMEDE (GRUNDYMAN XX X FLAMBERG), HOLST, 1992

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: INDOSA (FLAMBERG X ALABASTER XX), HOLST, 1972

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.