OKIDOKI

5 6 7 8 9

OKIDOKI Details Details

Stallion 2019 Chestnut

KWPN 528003201902340 VBINDIANA  Details Details

KWPN 528003201305180 Stb.

2013 Liver chestnut 1.62m

Lic.: KWPN


COLONIST  Details Details

KWPN 528003200709999 Stb.

2007 Brown 1.66m

Lic.: KWPN


VULCANO  Details Details

KWPN 2002VELONY II  Details Details

KWPN 2002WIEKE V  Details Details

KWPN 528003200309424 keur

2003 Chestnut 1.63m


MANNO  Details Details

KWPN 1994MARRITH  Details Details

KWPN 1994CELONY MB  Details Details

KWPN 528003200701571 ster

2007 Black 1.63m


ULANDRO  Details Details

KWPN 0100103 Stb.

2001 Black 1.66m

Lic.: KWPN


MANNO  Details Details

KWPN 1994LANDRA  Details Details

KWPN 1993SWELONY M.B.  Details Details

KWPN 528003199906134 ster

1999 Black 1.61m


LARIX  Details Details

KWPN 1993ILONY  Details Details

KWPN 1990(fokfamilie 418)
ILONY v. RENOVO
u. WHONY v. INDIAAN
u. LONY v. HOOGHEID
u. ERONY v. ROLAND
u. VYRONA v. JOTHAM
u. HERONA v. TANTALUS
u. ANNIE v. TELLO
u. EVIA v. REX

1st mother: CELONY MB (ULANDRO X LARIX), KWPN, 2007

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: SWELONY M.B. (LARIX X RENOVO), KWPN, 1999

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: ILONY (RENOVO X INDIAAN), KWPN, 1990

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: WHONY (INDIAAN X HOOGHEID), KWPN, 1980

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.