Become HT Member

67 SIGLAVY XV

Mare 1847 Grey
Shagya
Shagya
1833 Grey
ox
1823 Grey
Lic.: ox, Shagya
ox 1811
Shagya
1824
Shagya 1811
Shagya 1818
Shagya
1835 Grey
ox
1819 Grey
Lic.: ox
Shagya
1823
Pruisen 1811
Shagya 1814
433 ORONOCCO v. ORONOCCO I

Best offspring

No best offspring found of 67 SIGLAVY XV

Dam line

FirstDam: 383 FERIDJAN (FERIDJAN X ORONOCCO III), Shagya , 1835
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1847
SIGLAVY XV
MareShagya
SecondDam: 745 ORONOCCO III (ORONOCCO III X ORONOCCO I), Shagya , 1823
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1835
FERIDJAN
MareShagya
ThirdDam: 433 ORONOCCO (ORONOCCO I X ), Shagya , 1814
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1823
ORONOCCO III
MareShagya
Snow
Snow
Snow
Snow