PASHA

5 6 7 8 9

PASHA Details Details

Stallion 1951 Chestnut 1.58m

Sgldt 1108

Lic.: SgldtL'INVASION  Details Details

SF 1036 pref

1944 Chestnut 1.61m

Lic.: Sgldt


PRE SALE  Details Details

SF 25000158500511M

1937 Chestnut

Lic.: SF


IL A L'OEIL  Details Details

SF 1930IDEE NOIRE  Details Details

SF 1930SABOTIERE  Details Details

SF

1940


LYS DE LA VALLEE  Details Details

SF 1933EBAUCHE  Details Details

SF 1926GARONA  Details Details

Sgldt 14670

1942 Chestnut 1.56m


VONDELUS  Details Details

NSTg 363 pref

1933 Chestnut 1.61m

Lic.: NSTg


DOLIVIER  Details Details

GrPS 1916RINOSA  Details Details

NSTg 1929DARONA  Details Details

Sgldt 13000 kroon

1939 Black 1.61m


COLONEL  Details Details

NSTg 1915RODONA  Details Details

NSTg 1929(Merrielijn 147, fokfamilie 294)
RODONA v. EBERT
u. LODONA v. HOLAND
u. AGRITA v. EHRENBERG
u. MINA v. HARRAS II
u. ZWARTE v. FRANS IV
u. WITVOET

1st mother: GARONA (VONDELUS X COLONEL), Sgldt, 1942

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: DARONA (COLONEL X EBERT), Sgldt, 1939

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: RODONA (EBERT X HOLAND), NSTg, 1929

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: LODONA (HOLAND X EHRENBERG), NSTg, 1924

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.