THE MAJOR XX

5 6 7 8 9

THE MAJOR XX Details Details

Stallion 1839

xx

Lic.: xxSHEET ANCHOR XX  Details Details

xx

1832 Brown

Lic.: xx


LOTTERY XX  Details Details

xx

1820 Brown

Lic.: xx


TRAMP XX  Details Details

xx 1810MANDANE XX  Details Details

xx 1800MORGIANA XX  Details Details

xx

1820 Brown


MULEY XX  Details Details

xx 1810MISS STEPHENSON XX  Details Details

xx 1814YOUNG WHISKER MARE XX  Details Details

xx

1831


YOUNG WHISKER XX  Details Details

xx

1827

Lic.: xx


WHISKER XX  Details Details

xx 1812SIR PAUL MARE XX  Details Details

xxYOUNG MANIAC XX  Details Details

xx

1826 Brown


TRAMP XX  Details Details

xx 1810MANIAC XX  Details Details

xx 1806(TB-4c)
MANIAC XX v. SHUTTLE XX
u. ANTICIPATION XX v. BENINGBROUGH XX
u. EXPECTATION XX v. HEROD XX
u. SKIM MARE XX v. SKIM XX
u. JANUS MARE XX v. JANUS XX
u. PANTONS SPINSTER XX v. CRAB XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

1st mother: YOUNG WHISKER MARE XX (YOUNG WHISKER XX X TRAMP XX), xx, 1831

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: YOUNG MANIAC XX (TRAMP XX X SHUTTLE XX), xx, 1826

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: MANIAC XX (SHUTTLE XX X BENINGBROUGH XX), xx, 1806

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: ANTICIPATION XX (BENINGBROUGH XX X HEROD XX), xx, 1802

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.