×

GLANCE XX

5 6 7 8 9

GLANCE XX Details Details

Mare 1828

xxWAXY POPE XX  Details Details

xx

1806 Brown

Lic.: xx


WAXY XX  Details Details

xx

1790 Dark brown

Lic.: xx


POT8O'S XX  Details Details

xx 1773MARIA XX  Details Details

xx 1777PRUNELLA XX  Details Details

xx

1788 Dark brown


HIGHFLYER XX  Details Details

xx 1774PROMISE XX  Details Details

xx 1768GLOBE XX  Details Details

xx

1821


QUIZ XX  Details Details

xx

1798 Chestnut

Lic.: xx


BUZZARD XX  Details Details

xx 1787MISS WEST XX  Details Details

xx 1777PALEFACE XX  Details Details

xx

1804 Chestnut


YOUNG WOODPECKER XX  Details Details

xx 1794PLATINA XX  Details Details

xx 1792(TB-5)
PLATINA XX v. MERCURY XX
u. MILSINTOWNS HEROD MARE XX v. HEROD XX
u. YOUNG HAG XX v. SKIM XX
u. HAG XX v. CRAB XX
u. EBONY XX v. FLYING CHILDERS XX
u. OLD EBONY XX v. BASTO XX
u. THE MASSEY MARE XX v. MASSEYS BLACK BARB XX

1st mother: GLOBE XX (QUIZ XX X YOUNG WOODPECKER XX), xx, 1821

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: PALEFACE XX (YOUNG WOODPECKER XX X MERCURY XX), xx, 1804

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: PLATINA XX (MERCURY XX X HEROD XX), xx, 1792

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: MILSINTOWNS HEROD MARE XX (HEROD XX X SKIM XX), xx, 1780

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.