ZANZILLA

5 6 7 8 9

ZANZILLA Details Details

Mare 2004 Brown 1.65m

KWPN 0401538 Elite IBOP(spr)CASANTOS  Details Details

NRPS 20074200 Stb.

2000 Grey 1.68m

Lic.: KWPN, NRPS

1.45m sj

CANTOS  Details Details

NRPS 96035196 pref

1996 Brown 1.66m

Lic.: KWPN, RHEIN, NRPS

1.60m sj

CONTENDER  Details Details

HOLST 1984GABANTA  Details Details

NRPS 1992

1.50m sj

CASSIMA  Details Details

NRPS 99120296/210236596 prest keur

1996 Grey 1.67m

L6 (USA) / 4'3'' (UK) (1.30m sj.)

CASSINI I  Details Details

HOLST 1988

1.60m sj

ZARIN IX  Details Details

HOLST 1985LIESKE  Details Details

KWPN 9312160 Stb.

1993 Grey 1.58m


LORD LIBERTY  Details Details

HOLST DE321210113485

1985 Brown 1.68m

Lic.: OLDBG, BAVAR, HOLST


LORD  Details Details

HOLST 1967

1.40m sj, CIC1*

NAUENBURG  Details Details

HOLST 1976HALICIA  Details Details

KWPN 891723 VB

1989 Grey


JULIO MARINER XX  Details Details

xx 1975ZENIA  Details Details

KWPN 1981(Merrielijn 90, fokfamilie 413)
ZENIA v. GOLDSCHLAGER Z
u. PYTHON v. GRAND EMPEREUR XX
u. LADYLIKE v. MILLERS GREY XX
u. ZITA v. SOCRATES
u. THILLY v. DOMINANT
u. IMBONA v. DIEDRICH
u. EBOMONA v. TRUDOLFSZOON
u. VODETTA I

1st mother: LIESKE (LORD LIBERTY X JULIO MARINER XX), KWPN, 1993

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: HALICIA (JULIO MARINER XX X GOLDSCHLAGER Z), KWPN, 1989

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: ZENIA (GOLDSCHLAGER Z X GRAND EMPEREUR XX), KWPN, 1981

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: PYTHON (GRAND EMPEREUR XX X MILLERS GREY XX), KWPN, 1974

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.