KEITH

5 6 7 8 9

KEITH Details Details

Stallion 1942 Chestnut

TRAK DE309090012842

Lic.: TRAKPYTHAGORAS  Details Details

TRAK DE309090183727

1927 Dark brown

Lic.: TRAK


DAMPFROSS  Details Details

TRAK DE309090062016

1916 Chestnut

Lic.: TRAK


DINGO  Details Details

TRAK 1893LAURA  Details Details

TRAK 1905PECHMARIE  Details Details

TRAK

1917 Brown


TEMPELHUETER  Details Details

TRAK 1904PANIK  Details Details

TRAK 1909KETZERIN  Details Details

TRAK RUSTRIp399

1934 Black


ARARAD  Details Details

TRAK DE309090001721

1921 Black 1.68m

Lic.: TRAK


JAGDHELD  Details Details

TRAK 1906ARA  Details Details

TRAK 1905KETTE  Details Details

TRAK

1926 Black


THRONHUTER  Details Details

TRAK 1919KATZCHEN  Details Details

TRAK 1920(KETZERIN, T 2 A (Hauptg. Trakehnen))
KATZCHEN v. JAGDHELD
u. KAMPFFREUDE v. PARSEE XX
u. KORNAEHRE v. AMTSVORSTEHER
u. KORNBLUME v. CHAMANT XX
u. LINDA v. ODOARDO
u. LAVERNA v. TORSO
u. LODONA v. HARLEQUIN
u. LOBELLA v. PILGARLICK XX
u. LEZINKA v. RUFUS X
u. REBEKKA v. KOYLAN OX
u. REHA v. ALLAHOR X
u. DAARA v. BENESACHER OX
u. FLINDER v. HERCULES
u. DEMANT v. LORD TRAK

1st mother: KETZERIN (ARARAD X THRONHUTER), TRAK, 1934

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: KETTE (THRONHUTER X JAGDHELD), TRAK, 1926

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: KATZCHEN (JAGDHELD X PARSEE XX), TRAK, 1920

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: KAMPFFREUDE (PARSEE XX X AMTSVORSTEHER), TRAK, 1916

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.