FLEET LESS XX

5 6 7 8 9

FLEET LESS XX Details Details

Mare 1988

xxFLEET STEED XX  Details Details

xx

1977

Lic.: xx


GUMMO XX  Details Details

xx

1962

Lic.: xx


FLEET NASRULLAH XX  Details Details

xx 1955ALABAMA GAL XX  Details Details

xx 1957MARK YE MAID XX  Details Details

xx

1959


MARK-YE-WELL XX  Details Details

xx 1949NINA BRUYA XX  Details Details

xx 1943RESTLESS HASTE XX  Details Details

xx

1969 Dark brown


RESTLESS NATIVE XX  Details Details

xx

1960 Grey

Lic.: xx


NATIVE DANCER XX  Details Details

xx 1950NEXT MOVE XX  Details Details

xx 1947CALL HASTILY XX  Details Details

xx

1959


ALERTED XX  Details Details

xx 1948CAROLINE RAVES XX  Details Details

xx 1954(TB-25)
CAROLINE RAVES XX v. PHALANX XX
u. CHARLOTTE GIRL XX v. COHORT XX
u. VIRGINELLA XX v. ETERNAL XX
u. KIMAX XX v. GOLDEN MAXIM XX
u. KIVA XX v. SEMPRONIUS XX
u. SEVILLA XX v. ALARM XX
u. NELLIE J XX v. LISBON XX
u. FLASH XX v. LIGHTNING XX
u. SALLIE WATSON XX v. RINGGOLD XX
u. ANN WATSON XX v. GLENCOE XX
u. CLINK XX v. HUMPHREY CLINKER XX
u. LADY NEWTON XX v. OISEAU XX
u. HAPHAZARD MARE XX v. HAPHAZARD XX
u. STAMFORD MARE XX v. STAMFORD XX
u. ALEXINA XX v. KING FERGUS XX
u. LARDELLA XX v. YOUNG MARSKE XX
u. HUTTONS CADE MARE XX v. CADE XX
u. BROTHER TO FEARNOUGHT MARE XX v. BROTHER TO FEARNOUGHT XX
u. MISS WYNDHAM XX v. WINDHAM XX
u. BELGRADE TURK MARE XX v. BELGRADE TURK OX
u. OLD SCARBOROUGH MARE XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX

1st mother: RESTLESS HASTE XX (RESTLESS NATIVE XX X ALERTED XX), xx, 1969

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: CALL HASTILY XX (ALERTED XX X PHALANX XX), xx, 1959

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: CAROLINE RAVES XX (PHALANX XX X COHORT XX), xx, 1954

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: CHARLOTTE GIRL XX (COHORT XX X ETERNAL XX), xx, 1936

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.