C'EST MINKA

Sold by:
2007
2007
5 6 7 8 9

C'EST MINKA Details Details

Mare 2007 Brown 1.70m

KWPN 528003200704733 sport(dr) VB

L3T2 (USA) / Adv.m. (UK)TYGO  Details Details

KWPN 528003200003778 Stb.

2000 Dark brown 1.67m

Lic.: KWPN

1.60m sj

NUMERO UNO  Details Details

KWPN 528003199503822 pref

1995 Brown 1.68m

Lic.: OS, BAVAR, KWPN, ISH, SF, SWB, HOLST, HANN

1.50m sj

LIBERO H  Details Details

HOLST 1981

1.60m sj

JOLANDA  Details Details

KWPN 1991DOMINE  Details Details

KWPN 528003198500012 prest pref ster

1985 Dark brown 1.63m


PURIOSO  Details Details

OLDBG 1974VICOMIE  Details Details

KWPN 1979VREIMINKA  Details Details

KWPN 528003200200697 EPTM(spr) Elite prest

2002 Brown 1.66m


QUITE EASY I  Details Details

HOLST 276321210285094

1994 Brown 1.65m

Lic.: HOLST, HANN, BWP, SF, BADWU, SWB

1.50m sj

QUIDAM DE REVEL  Details Details

SF 1982

1.60m sj

BIRTE II  Details Details

HOLST 1987REIMINKA  Details Details

KWPN 528003199801010 pref keur prest

1998 Brown 1.70m


INDORADO  Details Details

HOLST 1990

1.60m sj

EMINKA  Details Details

KWPN 1986

L3 (USA) / 3'7'' (UK) (1.10m sj.)

(Freiminka-stam, Merrielijn 38, fokfamilie 715)
EMINKA v. NIMMERDOR
u. ZYMINKA v. ABGAR XX
u. VIOLA v. FARN
u. AMINKA v. CAMILLUS
u. FREIMINKA v. GODIN
u. FREIHEIT II v. RHEINFUERST
u. FREIHEIT v. GRANIKUS
u. FREIBLUME III v. ELSO
u. FREIBLUME v. EDELMANN
u. FREQUENZ IV v. BOSKO
u. FREQUENZ v. EHRENBERG
u. FREISTADT v. OTHELLO
u. STUTE VON BRUNO v. BRUNO

1st mother: VREIMINKA (QUITE EASY I X INDORADO), KWPN, 2002

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: REIMINKA (INDORADO X NIMMERDOR), KWPN, 1998

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: EMINKA (NIMMERDOR X ABGAR XX), KWPN, 1986

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: ZYMINKA (ABGAR XX X FARN), KWPN, 1981

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.