ANIMO'S HALLO

5 6 7 8 9

ANIMO'S HALLO Details Details

Stallion 1989 Brown 1.65m

KWPN 528003198906923 Stb. aangew.verr.ond. prest_sport_NRPS

Lic.: ISH, NRPS

1.50m sj FEI: NED04022

NRA950016BREEDER: M M. PAS

ANIMO  Details Details

KWPN 528003198205604 keur

1982 Brown 1.68m

Lic.: SF, NRPS, ZANG, KWPN, SWB

1.60m sj

ALME  Details Details

SF 25000160001122N

1966 Brown 1.66m

Lic.: HANN, BWP, KWPN, SF

1.60m sj

IBRAHIM  Details Details

SF 1952GIRONDINE  Details Details

SF 1950IRENE  Details Details

KWPN 3025 ster

1967 Brown 1.68m


AMOR  Details Details

HOLST 1959OMENTINE  Details Details

Sgldt 1950DAROLA  Details Details

KWPN 528003198506009 Elite pref sport(dr) prest prok

1985 Chestnut 1.67m

L3T2 (USA) / Adv.m. (UK)

WELLINGTON  Details Details

KWPN 528003198006332 keur

1980 Brown 1.64m

Lic.: BWP, SF, KWPN

1.60m sj

NIMMERDOR  Details Details

KWPN 1972

1.60m sj

PATTY  Details Details

KWPN 1974VIOLA  Details Details

KWPN 791880 ster

1979 Brown 1.62m


PATRIEK  Details Details

KWPN 1974PETJOELA  Details Details

KWPN 1974(Merrielijn 70, fokfamilie 146)
PETJOELA v. ERDBALL XX
u. OELA v. FORMAAT
u. JOELA v. MUKO
u. ATILDA v. WALDHERR
u. TILDORA v. DIEDRICH
u. NELLI v. OLYMPUS
u. EKATINE v. WILFRIED

1st mother: DAROLA (WELLINGTON X PATRIEK), KWPN, 1985

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: VIOLA (PATRIEK X ERDBALL XX), KWPN, 1979

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: PETJOELA (ERDBALL XX X FORMAAT), KWPN, 1974

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: OELA (FORMAAT X MUKO), NWP, 1962

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.