CHEYNE XX

5 6 7 8 9

CHEYNE XX Details Details

Stallion 1947

xx IHR20842

Lic.: xxRIVER PRINCE XX  Details Details

xx

1935 Chestnut

Lic.: xx


ROSE PRINCE XX  Details Details

xx

1919 Brown

Lic.: xx


PRINCE PALATINE XX  Details Details

xx 1908EGLANTINE XX  Details Details

xx 1906VIESTE XX  Details Details

xx

1929 Chestnut


PHAROS XX  Details Details

xx 1920PIAZZA XX  Details Details

xx 1922MY LADYE FAYRE XX  Details Details

xx

1940


FAIRHAVEN XX  Details Details

xx

1932

Lic.: xx


FAIRWAY XX  Details Details

xx 1925DRIFT XX  Details Details

xx 1926LADY TURK XX  Details Details

xx

1932


WINALOT XX  Details Details

xx 1921MILLWHEEL XX  Details Details

xx 1924(TB-4l)
MILLWHEEL XX v. TREDENNIS XX
u. MILDRED XX v. HACKLER XX
u. MELDHRE XX v. ENTHUSIAST XX
u. MILLWHEEL XX v. YORK XX
u. CLYDA XX v. THE DRAKE XX
u. OVER-REACH XX v. BIRDCATCHER XX
u. VIRGINIA XX v. ROWTON XX
u. PUCELLE XX v. MULEY XX
u. MEDORA XX v. SELIM XX
u. SIR HARRY MARE XX v. SIR HARRY XX
u. VOLUNTEER MARE XX v. VOLUNTEER XX
u. SISTER TO PETWORTH XX v. HEROD XX
u. GOLDEN GROVE XX v. BLANK XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

1st mother: MY LADYE FAYRE XX (FAIRHAVEN XX X WINALOT XX), xx, 1940

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: LADY TURK XX (WINALOT XX X TREDENNIS XX), xx, 1932

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: MILLWHEEL XX (TREDENNIS XX X HACKLER XX), xx, 1924

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: MILDRED XX (HACKLER XX X ENTHUSIAST XX), xx, 1905

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.