×

SCHNEEMANN

5 6 7 8 9

SCHNEEMANN Details Details

Stallion 1889 Brown

HANN DE331180256389

Lic.: HANNPERKUNOS  Details Details

TRAK

1878

Lic.: TRAK, Ostpruisen


MALTESER  Details Details

TRAK

1872 Brown

Lic.: TRAK


LEILO XX  Details Details

xx 1862MALAGAMBA  Details Details

TRAK 1861PERIODE  Details Details

TRAK

1864 Chestnut


DANSEUR XX  Details Details

xx 1854PLATINA  Details Details

TRAK 1849SENTA  Details Details

Ostpruisen

1881 Grey


DREADNOUGHT XX  Details Details

xx

1872 Brown

Lic.: xx


YOUNG MELBOURNE XX  Details Details

xx 1855NIKE XX  Details Details

xx 1864SADY  Details Details

Ostpruisen

1863 Grey


BAIRACTAR X  Details Details

AA 1849MEDINA  Details Details

Ostpruisen 1856MEDINA v. TAJAR OX
u. HELENE v. HAMLET XX
u. SYMA v. TRINCULO XX
u. MALVINA
u. IRENE

1st mother: SENTA (DREADNOUGHT XX X BAIRACTAR X), Ostpruisen, 1881

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: SADY (BAIRACTAR X X TAJAR OX), Ostpruisen, 1863

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: MEDINA (TAJAR OX X HAMLET XX), Ostpruisen, 1856

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: HELENE (HAMLET XX X TRINCULO XX), Pruisen, 1850

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.