KETZERIN

5 6 7 8 9

KETZERIN Details Details

Mare 1934 Black

TRAK RUSTRIp399ARARAD  Details Details

TRAK DE309090001721

1921 Black 1.68m

Lic.: TRAK


JAGDHELD  Details Details

TRAK SBTRK/IV/HR/136

1906 Dark brown 1.62m

Lic.: TRAK


PERFECTIONIST XX  Details Details

xx 1899JAGDFREUNDIN  Details Details

TRAK 1901ARA  Details Details

TRAK 5/58 Hauptstutbuch

1905 Black 1.60m


POLARSTURM  Details Details

TRAK 1900ARABIS  Details Details

TRAK 1895KETTE  Details Details

TRAK

1926 Black


THRONHUTER  Details Details

TRAK

1919 Black

Lic.: TRAK


TEMPELHUETER  Details Details

TRAK 1904TARQUINIA  Details Details

TRAK 1912KATZCHEN  Details Details

TRAK

1920 Black


JAGDHELD  Details Details

TRAK 1906KAMPFFREUDE  Details Details

TRAK 1916(KETZERIN, T 2 A (Hauptg. Trakehnen))
KAMPFFREUDE v. PARSEE XX
u. KORNAEHRE v. AMTSVORSTEHER
u. KORNBLUME v. CHAMANT XX
u. LINDA v. ODOARDO
u. LAVERNA v. TORSO
u. LODONA v. HARLEQUIN
u. LOBELLA v. PILGARLICK XX
u. LEZINKA v. RUFUS X
u. REBEKKA v. KOYLAN OX
u. REHA v. ALLAHOR X
u. DAARA v. BENESACHER OX
u. FLINDER v. HERCULES
u. DEMANT v. LORD TRAK

1st mother: KETTE (THRONHUTER X JAGDHELD), TRAK, 1926

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: KATZCHEN (JAGDHELD X PARSEE XX), TRAK, 1920

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: KAMPFFREUDE (PARSEE XX X AMTSVORSTEHER), TRAK, 1916

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: KORNAEHRE (AMTSVORSTEHER X CHAMANT XX), TRAK, 1904

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.