14 SYGLAVY V-15

5 6 7 8 9

14 SYGLAVY V-15 Details Details

Stallion 1905 Black

Shagya

Lic.: ShagyaSIGLAVY V  Details Details

Shagya

1897 Grey

Lic.: Shagya


SIGLAVY XXXIX  Details Details

Shagya

1878 Dark brown

Lic.: Shagya


SIGLAVY XXXVII-9  Details Details

Shagya 18579 AGHIL AGA  Details Details

Shagya 1863142 GAZLAN  Details Details

ox

1880 Brown


GAZLAN OX  Details Details

ox 186475 JUSSUF  Details Details

ox 1873133 ZARIF I  Details Details

Shagya

1886 Chestnut


ZARIF I  Details Details

Shagya

1876 Chestnut

Lic.: Shagya


ZARIF  Details Details

Shagya 186450 GIDRAN XXXII  Details Details

Shagya 187177 MEHMED ALI  Details Details

Shagya

1873


MEHEMED ALI  Details Details

ox 1868112 AGHIL AGA  Details Details

Shagya 1857(TB-17)
112 AGHIL AGA v. AGHIL AGA
u. 40 LADY SARAH XX v. FAUGH-A-BALLAGH XX
u. AURA XX v. TOUCHSTONE XX
u. LAURA XX v. CHAMPION XX
u. LARISSA XX v. TRAFALGAR XX
u. METEORA XX v. METEOR XX
u. MAID OF ALL WORK XX v. HIGHFLYER XX
u. SYPHON MARE XX v. SYPHON XX
u. REGULUS MARE XX v. REGULUS XX
u. SNIP MARE XX v. SNIP XX
u. COTTINGHAM MARE XX v. COTTINGHAM XX
u. WARLOCK GALLOWAY XX v. SNAKE XX
u. OLD LADY XX v. BALD GALLOWAY XX
u. WHARTON MARE XX v. CARLISLE TURK XX
u. BYERLEY TURK MARE XX v. BYERLEY TURK

1st mother: 133 ZARIF I (ZARIF I X MEHEMED ALI), Shagya, 1886

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: 77 MEHMED ALI (MEHEMED ALI X AGHIL AGA), Shagya, 1873

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: 112 AGHIL AGA (AGHIL AGA X FAUGH-A-BALLAGH XX), Shagya, 1857

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: 40 LADY SARAH XX (FAUGH-A-BALLAGH XX X TOUCHSTONE XX), xx, 1850

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.