STAY AT HOME XX

5 6 7 8 9

STAY AT HOME XX Details Details

Mare 1961 Brown

xxBOLD RULER XX  Details Details

xx 064114854

1954 Dark brown

Lic.: xx


NASRULLAH XX  Details Details

xx

1940 Brown

Lic.: xx


NEARCO XX  Details Details

xx 1935MUMTAZ BEGUM XX  Details Details

xx 1932MISS DISCO XX  Details Details

xx

1944 Brown


DISCOVERY XX  Details Details

xx 1931OUTDONE XX  Details Details

xx 1936ALANESIAN XX  Details Details

xx

1954 Brown


POLYNESIAN XX  Details Details

xx

1942 Brown

Lic.: xx


UNBREAKABLE XX  Details Details

xx 1935BLACK POLLY XX  Details Details

xx 1936ALABLUE XX  Details Details

xx

1945 Brown


BLUE LARKSPUR XX  Details Details

xx 1926DOUBLE TIME XX  Details Details

xx 1928(TB-4m)
DOUBLE TIME XX v. SIR GALLAHAD III XX
u. VIRGINIA L XX v. MCGEE XX
u. SANFARA XX v. INGOLDSBY XX
u. SANKARA XX v. DECEIVER XX
u. INTREPID XX v. HINDOO XX
u. JACONET XX v. LEAMINGTON XX
u. MAGGIE B B XX v. AUSTRALIAN XX
u. MADELINE XX v. BOSTON XX
u. MAGNOLIA XX v. GLENCOE XX
u. MYRTLE XX v. MAMELUKE XX
u. BOBADILLA XX v. BOBADIL XX
u. PYTHONESS XX v. SORCERER XX
u. PRINCESS XX v. SIR PETER XX
u. DUGANNON MARE XX v. DUNGANNON XX
u. TURF MARE XX v. TURF XX
u. SISTER TO PETWORTH XX v. HEROD XX
u. GOLDEN GROVE XX v. BLANK XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

1st mother: ALANESIAN XX (POLYNESIAN XX X BLUE LARKSPUR XX), xx, 1954

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: ALABLUE XX (BLUE LARKSPUR XX X SIR GALLAHAD III XX), xx, 1945

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: DOUBLE TIME XX (SIR GALLAHAD III XX X MCGEE XX), xx, 1928

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: VIRGINIA L XX (MCGEE XX X INGOLDSBY XX), xx, 1917

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.