155 SHAGYA XVII

5 6 7 8 9

155 SHAGYA XVII Details Details

Mare 1921 Grey

ShagyaSHAGYA XXI-1  Details Details

Shagya

1911 Grey

Lic.: Shagya


SHAGYA X  Details Details

Shagya

1899 Grey 1.57m

Lic.: Shagya


SHAGYA VII  Details Details

Shagya 1877246 SHERAKY-1  Details Details

Shagya 1883237 SHAGYA I-1  Details Details

Shagya

1896 Grey


SHAGYA I  Details Details

Shagya 188718 SHAGYA II  Details Details

Shagya 1875234 SHAGYA X  Details Details

Shagya

1911 Grey


SHAGYA X  Details Details

Shagya

1899 Grey 1.57m

Lic.: Shagya


SHAGYA VII  Details Details

Shagya 1877246 SHERAKY-1  Details Details

Shagya 1883117 AMURATH-2  Details Details

Shagya 117 (Rad.)

1898 Grey


AMURATH OX  Details Details

ox 1881136 SHAGYA IV-I  Details Details

Shagya 1880136 SHAGYA IV-I v. SHAGYA IV
u. 166 DAHOMAN III v. DAHOMAN III
u. 270 EL BEDAVI XXII v. EL BEDAVI XXII
u. 181 DAHABI II v. DAHABI II
u. 163 SIGLAVY XIV v. SIGLAVY XIV
u. 23 BARBARINO v. BARBARINO

1st mother: 234 SHAGYA X (SHAGYA X X AMURATH OX), Shagya, 1911

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: 117 AMURATH-2 (AMURATH OX X SHAGYA IV), Shagya, 1898

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: 136 SHAGYA IV-I (SHAGYA IV X DAHOMAN III), Shagya, 1880

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: 166 DAHOMAN III (DAHOMAN III X EL BEDAVI XXII), Shagya, 1872

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.