×

FORREST XX

5 6 7 8 9

FORREST XX Details Details

Stallion 1980 Brown 1.65m

xx DE306060001580

Lic.: HANNGERNEGROSS XX  Details Details

xx DE306060112572

1972 Dark brown

Lic.: xx, HANN


CELADON XX  Details Details

xx 5546VRH

1959 Brown

Lic.: xx


KRAKATAO XX  Details Details

xx 1946OMPHALE XX  Details Details

xx 1948GRENZWACHT XX  Details Details

xx

1963 Brown


WATTEAU XX  Details Details

xx 1954GELIEBTE XX  Details Details

xx 1958FLUT XX  Details Details

xx

1972 Chestnut


YOGGI XX  Details Details

xx

1955 Dark brown

Lic.: xx


WILD MEC XX  Details Details

xx 1947EOS XX  Details Details

xx 1946FLYROS XX  Details Details

xx 090617653

1953 Brown


OROS XX  Details Details

xx 1944FLYWELL XX  Details Details

xx 1945(FLYROS XX, E 28 A ( Hofgut Albfuhren - Dettighofen))
FLYWELL XX v. FLYON XX
u. GREYWELL XX v. DUNCAN GREY XX
u. PEGASIDES XX v. SUNNY LAND XX
u. LADY GULLER XX v. GIANT XX
u. LADY TEAZLE XX v. FAVORO XX
u. GREY PATCH XX v. DOUBLOON XX
u. MORVEN XX v. BARCALDINE XX
u. STRATHCARRON XX v. STRATHCONAN XX
u. VIMEIRA XX v. VOLTIGEUR XX
u. COALITION XX v. DON JOHN XX
u. CONSPIRACY XX v. RETRIEVER XX
u. EMILIA XX v. ABJER XX
u. EMILY XX v. STAMFORD XX
u. WHISKEY MARE XX v. WHISKEY XX
u. GREY DORIMANT XX v. DORIMANT XX
u. DIZZY XX v. BLANK XX
u. ANCASTER DIZZY XX v. ANCASTER DRIVER XX
u. SMILING TOM MARE XX v. SMILING TOM XX
u. MISS HIP XX v. OYSTERFOOT ARABIAN OX
u. VIRGIN XX v. ANCASTER MERLIN XX
u. SOMERSET MARE XX v. CROFTS COMMONER XX
u. COPPIN MARE XX v. SELABY TURK XX
u. PLACES WHITE TURK MARE XX v. PLACES WHITE TURK XX

1st mother: FLUT XX (YOGGI XX X OROS XX), xx, 1972

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: FLYROS XX (OROS XX X FLYON XX), xx, 1953

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: FLYWELL XX (FLYON XX X DUNCAN GREY XX), xx, 1945

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: GREYWELL XX (DUNCAN GREY XX X SUNNY LAND XX), xx, 1930

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.