OBELISK

5 6 7 8 9

OBELISK Details Details

Stallion 1881 Chestnut 1.63m

TRAK 098070381

Lic.: BERL-BRAND, TRAKODOARDO  Details Details

Ostpruisen

1870 Brown 1.64m

Lic.: Ostpruisen, TRAK


THE WIZARD XX  Details Details

xx

1857 Black

Lic.: xx


WEST AUSTRALIAN XX  Details Details

xx 1850THE CURE MARE XX  Details Details

xx 1849OHRA  Details Details

TRAK

1863 Brown


ACTAEON  Details Details

TRAK 1858OLGA  Details Details

TRAK 1852OLYMPIA  Details Details

TRAK

1874


THE COLONEL XX  Details Details

xx

1863 Bay

Lic.: TRAK


KNIGHT OF KARS XX  Details Details

xx 1855BOADICEA XX  Details Details

xx 1852OZONE  Details Details

TRAK UN689

1865 Brown


THANATOS  Details Details

TRAK 1853OZETTA  Details Details

TRAK 1859OZETTA v. SPENCER XX
u. OZEMA v. WAR EAGLE XX
u. OCEANA v. GANGES X
u. ODALISKE v. KOYLAN OX
u. THERESE v. CORGLAS X
u. MALVINE v. BAMBO X
u. TROMPEUSE

1st mother: OLYMPIA (THE COLONEL XX X THANATOS), TRAK, 1874

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: OZONE (THANATOS X SPENCER XX), TRAK, 1865

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: OZETTA (SPENCER XX X WAR EAGLE XX), TRAK, 1859

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: OZEMA (WAR EAGLE XX X GANGES X), TRAK, 1853

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.