×

DEFENSIVE XX

5 6 7 8 9

DEFENSIVE XX Details Details

Stallion 1831 Brown

xx

Lic.: xxDEFENCE XX  Details Details

xx

1824 Brown

Lic.: xx


WHALEBONE XX  Details Details

xx

1807 Brown

Lic.: xx


WAXY XX  Details Details

xx 1790PENELOPE XX  Details Details

xx 1798DEFIANCE XX  Details Details

xx

1810 Chestnut


RUBENS XX  Details Details

xx 1805LITTLE FOLLY XX  Details Details

xx 1806SELIM MARE XX  Details Details

xx

1822 Chestnut


SELIM XX  Details Details

xx

1802 Chestnut

Lic.: xx


BUZZARD XX  Details Details

xx 1787ALEXANDER MARE XX  Details Details

xx 1790EURYONE XX  Details Details

xx

1813 Grey


WITCHCRAFT XX  Details Details

xx 1801FAIR ELLEN XX  Details Details

xx 1806(TB-2a)
FAIR ELLEN XX v. WELLESLEY GREY ARABIAN XX
u. MARIA XX v. HIGHFLYER XX
u. NUTCRACKER XX v. MATCHEM XX
u. MISS STARLING XX v. BOLTON STARLING XX
u. RINGBONE XX v. PARTNER XX
u. LUSTY THORNTON XX v. CROFTS' BAY BARB XX
u. CHESTNUT THORNTON XX v. MAKELESS XX
u. OLD THORNTON XX v. BRIMMER XX
u. DICKY PIERSON MARE XX v. DICKY PIERSON XX
u. BURTON BARB MARE XX

1st mother: SELIM MARE XX (SELIM XX X WITCHCRAFT XX), xx, 1822

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: EURYONE XX (WITCHCRAFT XX X WELLESLEY GREY ARABIAN XX), xx, 1813

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: FAIR ELLEN XX (WELLESLEY GREY ARABIAN XX X HIGHFLYER XX), xx, 1806

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: MARIA XX (HIGHFLYER XX X MATCHEM XX), xx, 1789

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.