×

FANAL

5 6 7 8 9

FANAL Details Details

Stallion 1934 Chestnut 1.66m

HOLST DE321210297634

Lic.: HOLSTFAVORIT  Details Details

HOLST DE321210244914

1914 Brown 1.63m

Lic.: HOLST


TOBIAS  Details Details

HOLST DE321210216104

1904 Brown 1.63m

Lic.: HOLST


ACHILL  Details Details

HOLST 1877URANIA  Details Details

HOLST 1900DUENNA  Details Details

HOLST DE321210827102

1905 Brown 1.65m


LANDGRAF  Details Details

HOLST 1897PANORAMA  Details Details

HOLST 1893TRUDE  Details Details

HOLST DE321211550003

1919 Brown 1.60m


FANT  Details Details

HOLST DE321210244414

1914 Brown

Lic.: HOLST


ZIETEN  Details Details

HOLST 1908JUDITH  Details Details

HOLST 1906LEBENSFREUDE  Details Details

HOLST DE321211211202

1912 Brown 1.64m


VOLLMACHT  Details Details

HOLST 1906WAHL  Details Details

HOLST 1900(Holst Stamm 730B)
WAHL v. KONDOR
u. KONRADINE v. YOUNG ETHELBERT
u. LIESCH v. CHAMPION
u. GLADSTONE MARE v. GLADSTONE XX
u. STUTE VON COLUMBUS XX v. COLUMBUS XX

1st mother: TRUDE (FANT X VOLLMACHT), HOLST, 1919

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: LEBENSFREUDE (VOLLMACHT X KONDOR), HOLST, 1912

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: WAHL (KONDOR X YOUNG ETHELBERT), HOLST, 1900

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: KONRADINE (YOUNG ETHELBERT X CHAMPION), HOLST, 1887

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.