SPENDTHRIFT XX

5 6 7 8 9

SPENDTHRIFT XX Details Details

Stallion 1876 Chestnut

xx

Lic.: xxAUSTRALIAN XX  Details Details

xx

1858 Chestnut

Lic.: xx


WEST AUSTRALIAN XX  Details Details

xx

1850 Brown

Lic.: xx


MELBOURNE XX  Details Details

xx 1834MOWERINA XX  Details Details

xx 1843EMILIA XX  Details Details

xx

1840 Brown


YOUNG EMILIUS XX  Details Details

xx 1828PERSIAN XX  Details Details

xx 1829AEROLITE XX  Details Details

xx

1861 Chestnut


LEXINGTON XX  Details Details

xx

1850

Lic.: xx


BOSTON XX  Details Details

xx 1833ALICE CARNEAL XX  Details Details

xx 1836FLORINE XX  Details Details

xx

1854 Chestnut


GLENCOE XX  Details Details

xx 1831MELODY XX  Details Details

xx 1837(TB-9a)
MELODY XX v. MEDOC XX
u. HAXALLS MOSES MARE XX v. HAXALLS MOSES XX
u. WHIP MARE XX v. BLACKBURNS WHIP XX
u. SUMPTER MARE XX v. SUMPTER XX
u. VIRAGO XX v. SHARK XX
u. GUNILDA XX v. STAR XX
u. VIRAGO XX v. PANTON ARABIAN
u. ANCASTER CRAZY XX v. LATH XX
u. BAY BASTO XX v. FLYING CHILDERS XX
u. SISTER TO SOREHEELS XX v. BASTO XX
u. SISTER ONE TO MIXBURY XX v. CURWEN'S BAY BARB XX
u. MARE OF CURWEN'S SPOT XX v. CURWENS OLD SPOT XX
u. MARE OF LOWTHER BARB XX v. WHITE LEGGED LOWTHER BARB XX
u. VINTNER'S MARE XX v. OLD VINTNER XX

1st mother: AEROLITE XX (LEXINGTON XX X GLENCOE XX), xx, 1861

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: FLORINE XX (GLENCOE XX X MEDOC XX), xx, 1854

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: MELODY XX (MEDOC XX X HAXALLS MOSES XX), xx, 1837

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: HAXALLS MOSES MARE XX (HAXALLS MOSES XX X BLACKBURNS WHIP XX), xx, 1824

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.