×

ATOUT MAITRE XX

5 6 7 8 9

ATOUT MAITRE XX Details Details

Stallion 1936 Dark brown

xx

Lic.: xxVATOUT XX  Details Details

xx

1926 Brown

Lic.: xx


PRINCE CHIMAY XX  Details Details

xx

1915 Chestnut

Lic.: xx


CHAUCER XX  Details Details

xx 1900GALLORETTE XX  Details Details

xx 1907VASTHI XX  Details Details

xx

1921 Dark brown


SANS SOUCI II XX  Details Details

xx 1904VAYA XX  Details Details

xx 1909ROYAL MISTRESS XX  Details Details

xx

1920 Brown


TEDDY XX  Details Details

xx

1913 Brown

Lic.: xx


AJAX XX  Details Details

xx 1901RONDEAU XX  Details Details

xx 1900TOUT PARIS XX  Details Details

xx

1911 Brown


ST. FRUSQUIN XX  Details Details

xx 1893LADY LINTON XX  Details Details

xx 1899(TB-4j)
LADY LINTON XX v. LADAS XX
u. COUNTESS LILIAN XX v. ISONOMY XX
u. LADY LUMLEY XX v. SEE SAW XX
u. LADY ALICE HAWTHORN XX v. NEWMINSTER XX
u. LADY HAWTHORN XX v. WINDHOUND XX
u. ALICE HAWTHORN XX v. MULEY MOLOCH XX
u. REBECCA XX v. LOTTERY XX
u. CERVANTES MARE XX v. CERVANTES XX
u. ANTICIPATION XX v. BENINGBROUGH XX
u. EXPECTATION XX v. HEROD XX
u. SKIM MARE XX v. SKIM XX
u. JANUS MARE XX v. JANUS XX
u. PANTONS SPINSTER XX v. CRAB XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

1st mother: ROYAL MISTRESS XX (TEDDY XX X ST. FRUSQUIN XX), xx, 1920

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: TOUT PARIS XX (ST. FRUSQUIN XX X LADAS XX), xx, 1911

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: LADY LINTON XX (LADAS XX X ISONOMY XX), xx, 1899

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: COUNTESS LILIAN XX (ISONOMY XX X SEE SAW XX), xx, 1885

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.