×

UPPERCUT XX

5 6 7 8 9

UPPERCUT XX Details Details

Stallion 1960 Chestnut 1.63m

xx BB2079/NWP1483 pref

Lic.: NWP, xxFIGHTING DON XX  Details Details

xx

1942 Dark brown

Lic.: xx


FIGHTING FOX XX  Details Details

xx

1935 Brown

Lic.: xx


SIR GALLAHAD III XX  Details Details

xx 1920MARGUERITE XX  Details Details

xx 1920BIRD NEST XX  Details Details

xx

1929 Brown


MAD HATTER XX  Details Details

xx 1916TREE TOP XX  Details Details

xx 1921THRILLED XX  Details Details

xx

1952 Brown


NICCOLO DELL'ARCA XX  Details Details

xx

1938 Brown

Lic.: xx


CORONACH XX  Details Details

xx 1923NOGARA XX  Details Details

xx 1928GAY LYDIA XX  Details Details

xx

1947 Brown


PACTOLUS XX  Details Details

xx 1935MERRINESS XX  Details Details

xx 1939(TB-1s)
MERRINESS XX v. SOLARIO XX
u. MIRTH XX v. HURRY ON XX
u. LAUGHTER XX v. POMMERN XX
u. JEST XX v. SUNDRIDGE XX
u. ABSURDITY XX v. MELTON XX
u. PARADOXICAL XX v. TIMOTHY XX
u. INCHBONNY XX v. STERLING XX
u. CASUISTRY XX v. THE MINER XX
u. LADY CAROLINE XX v. ORLANDO XX
u. LADY BLANCHE XX v. STOCKWELL XX
u. CLEMENTINA XX v. VENISON XX
u. COBWEB XX v. PHANTOM XX
u. FILAGREE XX v. SOOTHSAYER XX
u. WEB XX v. WAXY XX
u. PENELOPE XX v. TRUMPATOR XX
u. PRUNELLA XX v. HIGHFLYER XX
u. PROMISE XX v. SNAP XX
u. JULIA XX v. BLANK XX
u. PARTNER MARE XX v. PARTNER XX
u. BONNY LASS XX v. BAY BOLTON XX
u. DARLEY ARABIAN MARE XX v. DARLEY ARABIAN
u. BYERLEY TURK MARE XX v. BYERLEY TURK
u. TAFFOLET BARB MARE XX v. TAFFOLET BARB XX
u. WHITE TURK MARE XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. TREGONWELLS NATURAL BARB MARE XX

1st mother: THRILLED XX (NICCOLO DELL'ARCA XX X PACTOLUS XX), xx, 1952

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: GAY LYDIA XX (PACTOLUS XX X SOLARIO XX), xx, 1947

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: MERRINESS XX (SOLARIO XX X HURRY ON XX), xx, 1939

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: MIRTH XX (HURRY ON XX X POMMERN XX), xx, 1931

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.