Become HT Member

KONTAKT

Stallion 1964 Chestnut 1.67 m
TRAK 276309090013464
Lic.: TRAK
TRAK 276309090021857
1957 Chestnut 1.62 m
Lic.: TRAK
TRAK 276309090012338
1938 Chestnut
Lic.: TRAK
TRAK 1922
Ostpruisen 1917
TRAK 276309090147939
1939 Chestnut
TRAK 1931
TRAK 1928
TRAK 276309090127900
1949 Chestnut
LIDO  ProgeniesEdit
TRAK 276309090014328
1928 Chestnut
Lic.: TRAK
TRAK 1923
Pruisen 1919
TRAK 276309090045541
1941 Chestnut
TRAK 1934
TRAK 1935
Kordel, O 23 A (zu Dohna Schlobitten), alt.Trak.fam. nr. 0035
KOHLBLATT II v. ERHABENER
u. KOHLRUEBE IV v. TOEFF-TOEFF
u. KOHLRABI v. PRODUZENT
u. KOHLE v. INTERREGNUM
u. PATHOLOGE MARE v. PATHOLOGE

Best offspring

Dam line

FirstMother: KOLIBRI (LIDO X INDRA), TRAK , 1949
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1964
TAIFUN
StallionTRAK
SecondMother: KOHLMEISE (INDRA X ERHABENER), TRAK , 1941
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1948
LIDO
MareTRAK
1949
LIDO
MareTRAK
ThirdMother: KOHLBLATT II (ERHABENER X TOEFF-TOEFF), TRAK , 1935
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1941
INDRA
MareTRAK
FourthMother: KOHLRUEBE IV (TOEFF-TOEFF X PRODUZENT), Ostpruisen , 1920
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1935
ERHABENER
MareTRAK
Snow
Snow
Snow
Snow