×

CARPET SLIPPER XX

5 6 7 8 9

CARPET SLIPPER XX Details Details

Mare 1930 Brown

xxPHALARIS XX  Details Details

xx

1913 Dark brown

Lic.: xx


POLYMELUS XX  Details Details

xx

1902 Brown

Lic.: xx


CYLLENE XX  Details Details

xx 1895MAID MARIAN XX  Details Details

xx 1886BROMUS XX  Details Details

xx

1905 Brown


SAINFOIN XX  Details Details

xx 1887CHEERY XX  Details Details

xx 1892SIMON'S SHOES XX  Details Details

xx

1914 Brown


SIMON SQUARE XX  Details Details

xx

1904

Lic.: xx


ST. SIMON XX  Details Details

xx 1881SWEET MARJORIE XX  Details Details

xx 1896GOODY TWO-SHOES XX  Details Details

xx

1899


ISINGLASS XX  Details Details

xx 1890SANDAL XX  Details Details

xx 1885(TB-5)
SANDAL XX v. KISBER XX
u. SHOESTRING XX v. KNIGHT OF THE GARTER XX
u. BOWSTRING XX v. TOM BOWLINE XX
u. TOXOPHILITE MARE XX v. TOXOPHILITE XX
u. MELBOURNE MARE XX v. MELBOURNE XX
u. MISS WHIP XX v. THE PROVOST XX
u. MISS WHIP XX v. JERRY XX
u. GEORGIANA XX v. WOFUL XX
u. SHEPHERDESS XX v. SHUTTLE XX
u. BUZZARD MARE XX v. BUZZARD XX
u. ANN OF THE FOREST XX v. KING FERGUS XX
u. MISS WEST XX v. MATCHEM XX
u. REGULUS MARE XX v. REGULUS XX
u. YOUNG EBONY XX v. CRAB XX
u. EBONY XX v. FLYING CHILDERS XX
u. OLD EBONY XX v. BASTO XX
u. THE MASSEY MARE XX v. MASSEYS BLACK BARB XX

1st mother: SIMON'S SHOES XX (SIMON SQUARE XX X ISINGLASS XX), xx, 1914

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: GOODY TWO-SHOES XX (ISINGLASS XX X KISBER XX), xx, 1899

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: SANDAL XX (KISBER XX X KNIGHT OF THE GARTER XX), xx, 1885

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: SHOESTRING XX (KNIGHT OF THE GARTER XX X TOM BOWLINE XX), xx, 1876

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.