ST. MARGUERITE XX

5 6 7 8 9

ST. MARGUERITE XX Details Details

Mare 1879 Chestnut

xx



HERMIT XX  Details Details

xx

1864 Chestnut

Lic.: xx


NEWMINSTER XX  Details Details

xx

1848 Brown

Lic.: xx


TOUCHSTONE XX  Details Details

xx 1831



BEESWING XX  Details Details

xx 1833



SECLUSION XX  Details Details

xx

1857


TADMOR XX  Details Details

xx 1846



MISS SELLON XX  Details Details

xx 1851



DEVOTION XX  Details Details

xx

1869 Chestnut


STOCKWELL XX  Details Details

xx

1849 Chestnut

Lic.: xx


THE BARON XX  Details Details

xx 1842



POCAHONTAS XX  Details Details

xx 1837



ALCESTIS XX  Details Details

xx

1860 Chestnut


TOUCHSTONE XX  Details Details

xx 1831



SACRIFICE XX  Details Details

xx 1847



(TB-4n)
SACRIFICE XX v. VOLTAIRE XX
u. VIRGINIA XX v. ROWTON XX
u. PUCELLE XX v. MULEY XX
u. MEDORA XX v. SELIM XX
u. SIR HARRY MARE XX v. SIR HARRY XX
u. VOLUNTEER MARE XX v. VOLUNTEER XX
u. SISTER TO PETWORTH XX v. HEROD XX
u. GOLDEN GROVE XX v. BLANK XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

1st mother: DEVOTION XX (STOCKWELL XX X TOUCHSTONE XX), xx, 1869

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: ALCESTIS XX (TOUCHSTONE XX X VOLTAIRE XX), xx, 1860

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: SACRIFICE XX (VOLTAIRE XX X ROWTON XX), xx, 1847

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: VIRGINIA XX (ROWTON XX X MULEY XX), xx, 1835

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.