HAGEN XX

5 6 7 8 9

HAGEN XX Details Details

Stallion 1897 Chestnut

xx

Lic.: xxCHARIBERT XX  Details Details

xx

1876 Chestnut

Lic.: xx


THORMANBY XX  Details Details

xx

1857 Chestnut

Lic.: xx


WINDHOUND XX  Details Details

xx 1847ALICE HAWTHORN XX  Details Details

xx 1838GERTRUDE XX  Details Details

xx

1867


SAUNTERER XX  Details Details

xx 1854QUEEN BERTHA XX  Details Details

xx 1860HYERES XX  Details Details

xx

1889


ISONOMY XX  Details Details

xx

1875 Brown

Lic.: xx


STERLING XX  Details Details

xx 1868ISOLA BELLA XX  Details Details

xx 1868ST. MARGUERITE XX  Details Details

xx

1879 Chestnut


HERMIT XX  Details Details

xx 1864DEVOTION XX  Details Details

xx 1869(TB-4n)
DEVOTION XX v. STOCKWELL XX
u. ALCESTIS XX v. TOUCHSTONE XX
u. SACRIFICE XX v. VOLTAIRE XX
u. VIRGINIA XX v. ROWTON XX
u. PUCELLE XX v. MULEY XX
u. MEDORA XX v. SELIM XX
u. SIR HARRY MARE XX v. SIR HARRY XX
u. VOLUNTEER MARE XX v. VOLUNTEER XX
u. SISTER TO PETWORTH XX v. HEROD XX
u. GOLDEN GROVE XX v. BLANK XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

1st mother: HYERES XX (ISONOMY XX X HERMIT XX), xx, 1889

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: ST. MARGUERITE XX (HERMIT XX X STOCKWELL XX), xx, 1879

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: DEVOTION XX (STOCKWELL XX X TOUCHSTONE XX), xx, 1869

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: ALCESTIS XX (TOUCHSTONE XX X VOLTAIRE XX), xx, 1860

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.