×

HEROLD XX

5 6 7 8 9

HEROLD XX Details Details

Stallion 1917 Dark brown

xx DE306060006217

Lic.: xxDARK RONALD XX  Details Details

xx DE306064081705

1905 Bay

Lic.: xx


BAY RONALD XX  Details Details

xx

1893 Brown

Lic.: xx


HAMPTON XX  Details Details

xx 1872BLACK DUCHESS XX  Details Details

xx 1886DARKIE XX  Details Details

xx

1889 Black


THURIO XX  Details Details

xx 1875INSIGNIA XX  Details Details

xx 1882HORNISSE XX  Details Details

xx DE306064083308

1908 Brown


ARD PATRICK XX  Details Details

xx

1899 Brown

Lic.: xx


ST FLORIAN XX  Details Details

xx 1891MORGANETTE XX  Details Details

xx 1884HORTENSIA XX  Details Details

xx 068093391

1891 Dark brown


AYRSHIRE XX  Details Details

xx 1885BEAUHARNAIS XX  Details Details

xx 1874(TB-4b)
BEAUHARNAIS XX v. SEE SAW XX
u. JOSEPHINE XX v. BIRDCATCHER XX
u. INHERITRESS XX v. THE SADDLER XX
u. EXECUTRIX XX v. LIVERPOOL XX
u. HANDMAIDEN XX v. WALTON XX
u. ANTICIPATION XX v. BENINGBROUGH XX
u. EXPECTATION XX v. HEROD XX
u. SKIM MARE XX v. SKIM XX
u. JANUS MARE XX v. JANUS XX
u. PANTONS SPINSTER XX v. CRAB XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

1st mother: HORNISSE XX (ARD PATRICK XX X AYRSHIRE XX), xx, 1908

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: HORTENSIA XX (AYRSHIRE XX X SEE SAW XX), xx, 1891

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: BEAUHARNAIS XX (SEE SAW XX X BIRDCATCHER XX), xx, 1874

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: JOSEPHINE XX (BIRDCATCHER XX X THE SADDLER XX), xx, 1854

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.