Become HT Member

VASCO

Stallion 1894 Black
TRAK
Lic.: TRAK
TRAK
1887 Black
Lic.: TRAK
xx
1872
Lic.: xx
xx 1858
xx 1861
TRAK
1878 Black 1.65 m
TRAK 1872
TRAK 1873
TRAK
1877 Black
TRAK
1872
Lic.: TRAK
TRAK 1862
TRAK 1867
TRAK
1873 Black
TRAK 1869
TRAK 1866
KARIBIA II, T7A1a (Bahre Canada)
VERONICA v. VENERATO
u. MILKA v. FRITTER
u. VERONIKA v. REDORATOR
u. VEGA v. BAG DA ALLY OX
u. CABA v. ORONOCCO I

Best offspring

Dam line

FirstDam: VETURA (PRUTH X HAUSMEYER), TRAK , 1877
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1891
ELFENBEIN
MareTRAK
1894
HIRTENKNABE
StallionTRAK
SecondDam: VERENE (HAUSMEYER X VENERATO), TRAK , 1873
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1877
PRUTH
MareTRAK
1880
HECTOR XX
StallionTRAK
1888
ELFENBEIN
MareTRAK
ThirdDam: VERONICA (VENERATO X FRITTER), TRAK , 1866
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1870
ELIAS
StallionOstpruisen
1872
AHNHERR
StallionOstpruisen
1873
HAUSMEYER
MareTRAK
1877
MONT AVRON
StallionTRAK
FourthDam: MILKA (FRITTER X REDORATOR), TRAK , 1860
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1866
VENERATO
MareTRAK
Snow
Snow
Snow
Snow