PIZZO

5 6 7 8 9

PIZZO Details Details

Stallion 1880 Brown

TRAK

Lic.: TRAKTUNNEL  Details Details

TRAK

1874 Brown 1.70m

Lic.: TRAK


THE DUKE XX  Details Details

xx

1862 Brown

Lic.: xx


STOCKWELL XX  Details Details

xx 1849BAY CELIA XX  Details Details

xx 1851TUTTI  Details Details

TRAK

1867


LAHIRE XX  Details Details

xx 1861TURBA  Details Details

TRAK 1863PISTOLE  Details Details

TRAK

1864 Chestnut


DURCHLAUCHT XX  Details Details

xx

1858 Brown

Lic.: xx


STILTON XX  Details Details

xx 1849DOXY XX  Details Details

xx 1852PERANGA  Details Details

TRAK

1852 Brown


OROMEDON  Details Details

TRAK 1836PORTIA  Details Details

TRAK 1844PORTIA v. NOTABEL
u. PSAMATHE v. STERLING IV
u. THEODICAE v. THE CRYER XX
u. HERTHA v. CARIL
u. LUCRETIA v. LITTLETON
u. PASIPHAE v. JUPITER

1st mother: PISTOLE (DURCHLAUCHT XX X OROMEDON), TRAK, 1864

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: PERANGA (OROMEDON X NOTABEL), TRAK, 1852

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: PORTIA (NOTABEL X STERLING IV), TRAK, 1844

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: PSAMATHE (STERLING IV X THE CRYER XX), TRAK, 1836

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.