×

HOLLANDER XX

5 6 7 8 9

HOLLANDER XX Details Details

Stallion 1902 Chestnut

xx

Lic.: xx, TRAKJOYFUL XX  Details Details

xx

1890 Brown

Lic.: xx


GALOPIN XX  Details Details

xx

1872 Brown

Lic.: xx


VEDETTE XX  Details Details

xx 1854FLYING DUCHESS XX  Details Details

xx 1853FAREWELL XX  Details Details

xx

1882 Chestnut


DONCASTER XX  Details Details

xx 1870LILLY AGNES XX  Details Details

xx 1871LUXURY XX  Details Details

xx

1891


ISONOMY XX  Details Details

xx

1875 Brown

Lic.: xx


STERLING XX  Details Details

xx 1868ISOLA BELLA XX  Details Details

xx 1868WIFEY XX  Details Details

xx

1876 Chestnut


CREMORNE XX  Details Details

xx 1872LADY MARY XX  Details Details

xx 1854(TB-2u)
LADY MARY XX v. ORLANDO XX
u. SPLITVOTE XX v. ST LUKE XX
u. ELECTRESS XX v. ELECTION XX
u. STAMFORD MARE XX v. STAMFORD XX
u. MISS JUDY XX v. ALFRED XX
u. MANILLA XX v. GOLDFINDER XX
u. OLD ENGLAND MARE XX v. OLD ENGLAND XX
u. CULLEN ARABIAN MARE XX v. CULLEN ARABIAN OX
u. MISS CADE XX v. CADE XX
u. MISS MAKELESS XX v. YOUNG GREYHOUND XX
u. PARTNER MARE XX v. PARTNER XX
u. BROWN WOODCOCK XX v. D'ARCY'S WOODCOCK XX
u. LUSTY THORNTON XX v. CROFTS' BAY BARB XX
u. CHESTNUT THORNTON XX v. MAKELESS XX
u. OLD THORNTON XX v. BRIMMER XX
u. DICKY PIERSON MARE XX v. DICKY PIERSON XX
u. BURTON BARB MARE XX

1st mother: LUXURY XX (ISONOMY XX X CREMORNE XX), xx, 1891

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: WIFEY XX (CREMORNE XX X ORLANDO XX), xx, 1876

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: LADY MARY XX (ORLANDO XX X ST LUKE XX), xx, 1854

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: SPLITVOTE XX (ST LUKE XX X ELECTION XX), xx, 1841

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.