KING OF DIAMONDS

5 6 7 8 9

KING OF DIAMONDS Details Details

Stallion 1962 Chestnut

RID 547IHR13595

Lic.: ISH, RIDERRIGAL  Details Details

RID 466IHR12203

1953 Chestnut

Lic.: RID, ISH


SILVERMINES  Details Details

RID

1941 Chestnut

Lic.: RID


GALTY BOY  Details Details

RID 1922YOUNG HUNTER  Details Details

RIDBAROGUE  Details Details

RID


IRISH PEARL  Details Details

RID 1932Add dam

RUBY  Details Details

ISH

1947 Chestnut


TRUE BOY  Details Details

RID

1931 Grey 1.64m

Lic.: RID


CASTLEBAWN  Details Details

RID 1925LADY WARRIOR  Details Details

RID 1911BIDDENS XX  Details Details

xx

1928


MIRADOR XX  Details Details

xx 1906KANGAROO KATE XX  Details Details

xx 1915(TB-4b)
KANGAROO KATE XX v. LEGER HILL XX
u. BABBLE XX v. STERLING XX
u. BAWBEE XX v. BEADSMAN XX
u. WEE WEE XX v. STOCKWELL XX
u. MISS MARIA XX v. GLADIATOR XX
u. BAVARIAN XX v. TRAMP XX
u. COMELY XX v. COMUS XX
u. ANTICIPATION XX v. BENINGBROUGH XX
u. EXPECTATION XX v. HEROD XX
u. SKIM MARE XX v. SKIM XX
u. JANUS MARE XX v. JANUS XX
u. PANTONS SPINSTER XX v. CRAB XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

1st mother: RUBY (TRUE BOY X MIRADOR XX), ISH, 1947

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: BIDDENS XX (MIRADOR XX X LEGER HILL XX), xx, 1928

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: KANGAROO KATE XX (LEGER HILL XX X STERLING XX), xx, 1915

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: BABBLE XX (STERLING XX X BEADSMAN XX), xx, 1890

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.