×

BOURBON XX

5 6 7 8 9

BOURBON XX Details Details

Stallion 1811 Brown

xx

Lic.: xxSORCERER XX  Details Details

xx

1796 Black

Lic.: xx


TRUMPATOR XX  Details Details

xx

1782 Black

Lic.: xx


CONDUCTOR XX  Details Details

xx 1767BRUNETTE XX  Details Details

xx 1771YOUNG GIANTESS XX  Details Details

xx

1790


DIOMED XX  Details Details

xx 1777GIANTESS XX  Details Details

xx 1769PRECIPITATE MARE XX  Details Details

xx

1797 Grey


PRECIPITATE XX  Details Details

xx

1787 Chestnut

Lic.: xx


MERCURY XX  Details Details

xx 1778DUNDAS HEROD MARE XX  Details Details

xx 1779YOUNG TIFFANY XX  Details Details

xx

1787 Grey


HIGHFLYER XX  Details Details

xx 1774TIFFANY XX  Details Details

xx 1775(TB-5)
TIFFANY XX v. ECLIPSE XX
u. YOUNG HAG XX v. SKIM XX
u. HAG XX v. CRAB XX
u. EBONY XX v. FLYING CHILDERS XX
u. OLD EBONY XX v. BASTO XX
u. THE MASSEY MARE XX v. MASSEYS BLACK BARB XX

1st mother: PRECIPITATE MARE XX (PRECIPITATE XX X HIGHFLYER XX), xx, 1797

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: YOUNG TIFFANY XX (HIGHFLYER XX X ECLIPSE XX), xx, 1787

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: TIFFANY XX (ECLIPSE XX X SKIM XX), xx, 1775

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: YOUNG HAG XX (SKIM XX X CRAB XX), xx, 1761

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.